Хрестоматія юридичної клінічної освіти
Хрестоматія юридичної клінічної освіти

У Хрестоматії підібрано матеріали для опанування курсу “Юридична клінічна практика”, що забезпечується у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, що готують фахівців-юристів.

Матеріали розкривають тематичний план курсу, що включений до навчального плану Національної академії внутрішніх справ.

Цей посібник розрахований передусім на студентів, що вивчають зазначений спецкурс. Книга стане у нагоді викладачам та керівникам юридичних клінік, іншим учасникам юридичних клінік, студентам-юристам.

Матеріал книги робочий, пункти плану кожної з тем, обсяг глав книги залежав від наявності опублікованих матеріалів. Якісне доопрацювання книги дозволить Асоціації юридичних клінік України забезпечити вихід підручника зазначеної тематики.

Завантажити

Хрестоматія юридичної клінічної освіти
X