Відеоінтерв’ю про спіпрацю та мережування юридичних клінік

Шість юридичних клініки Столичного регіону об’єднали свої зусилля задля впровадження інноваційної та ефективної правопросвітньої тематики для різних цільових аудиторій з однаково актуальних правових тем. З жовтня 2019 року спільно впроваджують регіональний проєкт “Посилення регіональної та міжсекторальної співпраці юридичних клінік Київщини”, який включає автономну ініціативу “Інноваційні методики викладання в правопросвітній діяльності юридичних клінік для школярів середньої ланки ЗОШ” з посиленим компонентом податкової освіченості.

В межах впровадження регіональних проєктів Асоціація юридичних клінік України продовжує висвітлювати інтерв’ю щодо актуальності та важливості реалізації таких ініціатив. Цього разу, директор Української фундації правової допомоги Микола Сіома  розповів  про важливість співпраці всередині організації, користь регіонального проєкту та переваги мережування.

– Миколо, розкажіть, будь ласка, на скільки важливим є налагодження співпраці різним підрозділам всередині однієї організації?

Можливість організації ефективно працювати, згідно її місії і завдань, на пряму залежить від інституційного розвитку, а інституційний розвиток на пряму залежить від розроблених якісних механізмів та інструментів роботи. Якщо ж організація має розгалужену структуру, то чіткий розподіл відповідальності і наявність якісних інструментів взаємодії і співпраці є просто необхідними.

– 6 юридичних клінік України впроваджують проєкт “Посилення регіональної та міжсекторальної співпраці юридичних клінік Київщини”. На Вашу думку, на скільки актуальним та корисним є такий проєкт?

Мережа юридичних клінік України налічує декілька десятків організацій. Кожна юридична клініка є ефективною і сталою у своїх процедурах та інструментах роботи. Натомість, коли ми говоримо про мережу, як і щодо будь-якої іншої мережі виникають питання у якості внутрішньої комунікації, якості перенаправлення і щодо ефективності аналізу спільної роботи.

Тому, спільний проєкт щодо посилення ефективної міжсекторальної взаємодії юридичних клінік Київщини є дуже важливим пілотним проєктом, з огляду на дві обставини:

  • дає можливість подивитися на карту правових потреб громадян з точки зору юридичних клінік;
  • дає можливість іншим провайдерам правової допомоги зорієнтуватися та організувати спільну роботу, враховуючи інтерес усіх: і клієнтів, і провайдерів.

Юридичні клініки давно стали самостійним гравцем на ринку правових послуг і сьогодні вони отримують публічне визнання.

–  На скільки важливою є співпраця зі стейкхолдерами? Прокоментуйте важливість створення Мапи стейкхолдерів для організації.

Вирішення будь-якої проблеми – це вирішення проблеми людей. Стейкхолдери – це ті, кого ця проблема стосується; це ті, хто може впливати на проблему і не завжди позитивно. Тому, якщо ми хочемо звести проблему до контрольованого виміру – нам просто необхідно працювати зі стейкхолдерами.

Юридичні клініки, які починають створювати Мапу стейкхолдерів, точно на правильному шляху у вирішенні проблем людей.

– У чому, на Вашу думку, переваги такої форми налагодження співпраці, як обмін досвідом?

Досвід – це все, що ми отримуємо засобами чуття. Досвід корисний – з  міркувань здорового глузду і приємний – з міркувань людяності. І життя людини – це процес набуття досвіду. Тому, переваги отримувати досвід й обмінюватися ним просто очевидні.

– Ще однією формою співпраці, яку використовують юридичні клініки, є організація спільних заходів. На скільки потрібними є такі заходи?

Організація спільних заходів – це найкраща форма набуття і передачі досвіду. Також це інструмент посилення будь-якої мережі. А мережі юридичних клінік, зокрема.

Як говорив “мультяшний” персонаж Кот Матроскін: “Спільна праця – вона об’єднує”.

– Назвіть, будь ласка, переваги співпраці всередині організації та її налагодження поза межами з іншими стейкхолдерами?

Для Української фундації правової допомоги якість та успішність виконання завдань – є ефективна робота провайдерів правової допомоги. Для того, щоб оцінювати якість інших, ми самі повинні бути ефективними. Тому, команда Фундації дбає і про якість внутрішніх процедур, і про комунікацію.

Від рівня інституційного розвитку залежить рівень ефективності роботи, корисність нашої роботи для людей.

*Українська фундація правової допомоги – організація, що займається розвитком і поширенням кращих практик забезпечення рівних правових можливостей. Це платформа для налагодження синергійних зв’язків між провайдерами правової допомоги.

Проєкт “Розвиток регіонального лідерства та усталення моделі координації Асоціації юридичних клінік України” реалізується Асоціацією юридичних клінік України за фінансової підтримки Міжнародного Фонду “Відродження”.

Відеоінтерв’ю про спіпрацю та мережування юридичних клінік
Scroll Up
X