Керівні принципи кредитно-фінансових установ в аспекті прав людини
Керівні принципи кредитно-фінансових установ в аспекті прав людини

Все суспільство, так чи інакше, є споживачами фінансових послуг. Багато людей зберігають гроші на депозитних рахунках чи отримують кредитні позики, або сплачують пенсійному фонду внески чи укладають угоду страхування подорожі за кордон – усе це є фінансовими послугами. Кожна людина має знати свої права у сфері надання фінансових послуг, інакше, вона ставить під загрозу свій добробут. Якщо права споживачів детально описані в Законі України «Про захист прав споживачів», то норми захисту прав споживачів саме фінансових послуг містяться в багатьох законах, які регулюють фінансову сферу. Серед установ, що надають фінансові послуги можемо виділити наступні: страхові компанії, кредитні спілки та інші небанківські кредитні установи,  юридичні особи публічного права, що надають фінансові послуги, недержавні пенсійні фонди та їх адміністратори, ломбарди, фінансові компанії, що надають такі послуги як фінансовий лізинг, факторинг, поруки та гарантії, юридичні особи без статусу фінансової установи, які мають право надавати певні види фінансових послуг (фінансовий лізинг).

Цей фінансовий небанківський сектор, регулює Національна комісія, що здійснює державний нагляд у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг). Як ми бачимо, що все наше фінансове сьогодення і майбутнє залежить від рівня індивідуальної фінансової грамотності, зокрема від уміння захистити свої кошти. Незнання фінансового ринку, тонкощів і відмінностей даних послуг може зробити людину жертвою фінансових шахраїв [1].

Створення ефективної системи захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб. Щоб ми могли безпечно користуватися фінансовими послугами, необхідно розглянути ринок страхування. Світовий досвід свідчить, що рівень розвитку економіки країни часто визначають за рівнем організації страхової справи, яка за рентабельністю у багатьох країнах світу випереджає промисловий та банківський сектори. Наявність розвиненого страхового ринку та ефективної системи страхування створюють можливість забезпечення фінансових гарантій для різних суб’єктів господарювання, збереження соціальної стабільності у суспільстві та економічної безпеки держави в цілому.

Формування розвиненого страхового ринку забезпечить сприятливі умови для ринкової трансформації національної економіки та стабільного розвитку міжнародних відносин. Попри те, що кількісні показники розвитку страхового ринку України мають позитивну динаміку, його функціональні та інституційні характеристики в цілому ще не відповідають реальним потребам національної економіки. Для успішного розвитку та покращення ситуації на українському ринку страхових послуг необхідна злагодженість та скоординованість роботи як держави, так і страхових компаній. При цьому держава має забезпечити ринок стабільною нормативною базою, необтяжливим державним наглядом, а з іншого боку страхові компанії мають бути максимально сумлінними та чесними у процесі співпраці зі своїми клієнтами. Адапт

Керівні принципи кредитно-фінансових установ в аспекті прав людини
X