Комунікаційна стратегія Асоціації юридичних клінік України на 2022 - 2025 роки

Комунікаційна стратегія Асоціації юридичних клінік України на 2022 – 2025 роки

Документ закріплює ключові цілі та завдання для їх досягнення, спрямовані на впровадження ефективної та стійкої комунікації Асоціації всередині мережі та із зовнішніми партнерами, а також створення сприятливого комунікаційного простору для юридичних клінік між собою.

Стратегія побудована за принципом result-based (орієнтована на результат) і містить вимірні індикатори, які дадуть змогу оцінити виконання того чи іншого завдання та – відповідно – досягнення поставлених цілей.

Очікується, що цілі цієї комунікаційної стратегії будуть реалізовані до закінчення 2025 року і запроваджений механізм забезпечуватиме функціонування ефективної інформаційної політики мережі без значних ресурсних затрат.

Структурно Стратегія комунікаційного розвитку Асоціації на 2022-2025 роки складається з розділів:

  • Загальний огляд, який містить інформацію про мету, місію АЮКУ, її комунікаційні ресурсі та дійсний стан їх функціонування;
  • Мета, цілі комунікаційної стратегії та цільові групи АЮКУ;
  • а також розділ Імплементація комунікаційної стратегії АЮКУ на 2018-2020 рр. Завдання та маркери

Завантажити Комунікаційну стратегію АЮКУ  2022-2025

Комунікаційна стратегія Асоціації юридичних клінік України на 2022 – 2025 роки
X