Конкурс на залучення консультантів і координатора за Ромською програмною ініціативою
Конкурс на залучення консультантів і координатора за Ромською програмною ініціативою

Оголошення результатів конкурсу: 14.12.2016
Кінцевий термін подання пропозицій: 11.12.2016

Ромська програмна ініціатива Міжнародного фонду «Відродження» в межах реалізації проекту «Розвиток спроможності ромського молодіжного руху в Україні» оголошує конкурс на залучення до співпраці консультантів і координатора для проведення оцінки спроможності та потенціалу ромського молодіжного руху в Україні.

Опис проекту

Підтримка ромської молоді – один з ключових програмних пріоритетів діяльності Ромської програмної ініціативи Міжнародного фонду «Відродження» (РПІ), адже подальший розвиток ромського громадянського суспільства і ромських громад можливі лише за умови більшого залучення креативного потенціалу і об’єднання зусиль молодого покоління – освічених і вмотивованих молодих людей.

Ми залучаємо молодь до діючих проектів, які реалізуються за підтримки Ромської програмної ініціативи, а також підтримуємо ініціативність з боку самих молодих активістів. З 2006 року в Україні діє стипендіальна програма Ромського Освітнього Фонду, яку координує Міжнародний фонд «Відродження». За цей час сформувалась спільнота з більш ніж 300 молодих, активних освічених ромів, які мають потенціал і бажання допомогати своїм громадам. Задля активізації їхнього громадського потенціалу РПІ спільно з програмою «Права людини і рівність», Ромським Освітнім Фондом, неурядовими організаціями прицільно працюють над розбудовою мережі ромських правозахисних активістів. В період 2013 – 2016 рр. 47 громадських активістів з ромських громад пройшли навчання у Всеукраїнській школі з прав людини, 53 – взяли участь в освітніх тренінгах з недискримінації та долучилися до проведення громадських кампаній й адвокації. У 2015 році було підтримано 9 проектів, поданих від ромських молодіжних активістів й неурядових організацій. Серед них – інформаційний портал «Jakha», анімаційне відео з вивчення ромської мови, документальний ролік – переможець конкурсу «Роми і дискримінація», проведення конкурсу малюнків для ромських дітей, розвиток творчого потенціалу для ромських дітей в Ужгороді, просвітницька кампанія з доступу дітей до освіти та інші. За цей час більше як 25 стипендіатів Ромського Освітнього Фонду отримали свій перший професійний досвід під час стажування в органах місцевого самоврядування, 9 з них отримали пропозиції працевлаштування. Наразі Ромська програмна ініціатива планує провести зовнішню оцінку накопиченого досвіду, дослідити поточну ситуацію із ромським молодіжним громадським рухом і спільно з самою ромською молоддю визначити стратегію подальшої роботи. З цією метою спільно з ініціативою «Молодіжні обміну» Фондів Відкритого Суспільства (Нью-Йорк) оголошується набір консультантів і координатора для проведення такої оцінки, узагальнення результатів і вироблення рекомендацій спільно з експертами, які будуть залучені до підготовки концепції подальшої роботи в цьому напрямку.

Технічне завдання

Мета дослідження. Оцінка має надати достовірні кількісні та якісні дані щодо поточної ситуації з активістським, зокрема правозахисним, молодіжним рухом у ромських громадах в Україні (географічна представленість ініціатив, їх спроможність, поточна активність, перспективи та необхідні для розвитку ресурси тощо), а також щодо впливу, який мали підтримані РПІ заходи, на формування та/або розвиток ініціатив і поточний стан їх співпраці з РПІ. Для забезпечення максимально точної картини оцінка має охопити не тільки активістів, які представляють офіційно зареєстровані молодіжні організації, але й неформальні об’єднання, незалежно від тривалості їх функціонування, сфери діяльності тощо.

Методологія. Ми очікуємо від кандидатів стислий опис методології дослідження у відповідності до поставлених завдань. Дані для оцінки мають походити з аналітичного (кабінетного) та польового (напів-структуровані інтерв’ю, фокус-групи) дослідження.

Результатом роботи консультантів має стати звіт обсягом до 30 сторінок, у якому будуть представлені відповіді на такі основні питання:

Блок 1: Ромський молодіжний рух

Якими ініціативами представлений ромський молодіжний рух в Україні (формальні або неформальні, незалежні, волонтерські, численні або малі тощо)?
Хто представляє ромські молодіжні ініціативи (вікові категорії, гендерний розподіл з фокусом на аналіз/дослідження рівня активності серед молодих жінок, рівень освіти, спеціалізація тощо)?
Географія представленості ромських молодіжних ініціатив.
Які спроможності та ресурси (інституційні, фінансові, людські) мають ромські молодіжні ініціативи?
Наскільки ромські молодіжні ініціативи інтегровані та/або активно співпрацюють з ширшим молодіжним рухом (на національному та/або регіональному рівні)? Наскільки ефективною є ця співпраця?
На які сфери ромські молодіжні ініціативи спрямовують свою основну діяльність (працевлаштування, освіта, правова допомога тощо)? Наскільки ця діяльність є системною, регулярною? Якими засобами та інструментами впливу переважно користуються (освіта/просвітництво, адвокація, надання послуг тощо)?
Який вплив мають ромські молодіжні ініціативи на зміну ситуації в ромських громадах, де вони працюють (на думку представників ініціатив та представників громад)?
З якими складнощами та/або ризиками (зовнішні та внутрішні) стикаються ромські молодіжні ініціативи при здійсненні своєї діяльності?
Яке бачення та які потреби мають ромські молодіжні ініціативи щодо подальшого розвитку, забезпечення ефективності своєї діяльності, впливу на ромські громади?
Яким чином ромські молодіжні активісти/організації взаємодіють з неурядовими організаціями, які мають тривалий досвід роботи в ромських громад? Як вони оцінюють дану співпрацю?

Блок 2: Вплив РПІ на формування та розвиток ромського молодіжного руху

Чи співпрацювали/співпрацюють виявлені ромські молодіжні ініціативи з РПІ? Якщо так, як вони оцінюють цю співпрацю з точки зору підтримки їх громадської активності (співпраця та обмін ідеями стимулювали інтерес до громадської активності, уможливили її або сприяли її якісним змінам/прогресу тощо)?
Які заходи, реалізовані РПІ в минулому, були найбільш корисні для професійного та особистого становлення ромської молоді в якості громадських активістів?
Які форми співпраці (тренінги, конференції, стажування, грантова підтримка тощо) були прийнятими та найбільш ефективними?
Чого бракувало та/або бракує для налагодження або посилення співпраці РПІ з ромською молоддю та молоді – з РПІ?
На розвиток яких спроможностей (сфер, напрямів) ромських молодіжних ініціатив та/або громадських активістів було б доцільно скерувати ресурси РПІ?

Період проведення дослідження: грудень 2016 – лютий 2017 року.

Початок: 15 грудня 2016

Завдання, терміни реалізації.

Розробка структури та методології оціночного дослідження, огляд літератури – 1 тиждень
Збір даних – 3-4 тижні
Аналіз зібраних даних і підготовка чернетки звіту – 2 тижні
Підготовка кінцевої версії звіту (із врахуванням отриманих коментарів і зауважень) – 1 тиждень
Презентація звіту – 1 день.

Кількість зайнятих осіб: консультанти – 2, координатор – 1

Функції консультанта і координатора.

Консультанти є відповідальними за розробку структури та методології оціночного дослідження, складання опитувальників, підготовку питань для інтерв’ювання респондентів, проведення збору та аналізу даних, підготовку звіту та проведення його презентації. Розробка, затвердження методології, графіку дослідження, підготовка рекомендацій здійснюються у співпраці з координатором дослідження.
Координатор дослідження у тісній співпраці з консультантами забезпечує адаптацію методології та інструментарію оціночного дослідження у відповідності до потреб цільової аудиторії, сприяє налагодженню доступу до ромських громад, ромських молодих активістів та молодими активістами з них, місцевого (регіонального) контексту тощо, бере участь в підготовці окремих розділів звіту та бере участь у його презентації. Також, на час збору даних координатор забезпечує регулярну комунікацію з респондентами з метою проходження ними опитування/інтерв’ю.

Кваліфікаційні вимоги

До консультантів:

Вища освіта (за спеціальністю «соціологія», «суспільні науки» – бажано)
Досвід реалізації оціночних дослідницьких проектів і збору даних
Знання специфіки молодіжного громадського активізму
Досвід роботи з представниками національних меншин (бажано – ромської національної меншини)
Мобільність і готовність до відряджень

До координатора:

Вища або неповна вища освіта (рівень бакалавр).
Наявність зв’язків з ромськими громадами, ромськими громадськими об’єднаннями, молодіжними ініціативами
Досвід роботи з ромською молоддю
Досвід реалізації дослідницьких проектів (бажано).

Заявки просимо подавати до понеділка, 11 грудня 2016, на адресу електронної пошти roma@irf.ua, зазначивши у темі листа “Оцінка спроможності ромського молодіжного руху – консультант (або координатор)”.

Заявка повинна містити:

Для консультантів:

Резюме
Пропозицію щодо проведення оціночного дослідження та опис методології

Для координатора:

Резюме
Опис підходу до організації оціночного дослідження з молодими ромськими активістами в рамках проведення дослідження

Результати відбору будуть оголошені не пізніше 14 грудня 2016 року.

Умови співпраці та розмір винагороди будуть визначені за результатами співбесіди.

У разі виникнення додаткових запитань, будь ласка, звертайтеся за нижченаведеними контактами.

Контакти: Ольга Жмурко, директор Ромської програмної ініціативи, zhmurko@irf.ua

Сергій Пономарьов, менеджер Ромської програмної ініціативи, ponomaryov@irf.ua

Тел.: (044) 461 95 00

 

Конкурс на залучення консультантів і координатора за Ромською програмною ініціативою
X