Конкурсні умови ініціатив регіонального розвитку юридичних клінік

Асоціація юридичних клінік України бачить одним із найважливіших своїх завдань розвиток мережі сильних юридичних клінік – чесних лідерів регіонів, які здатні бути прикладом і вести за собою. При цьому ми прагнемо поширювати кооперативну мережу, об’єднану спільними цілями та пріоритетами. Один із способів цього досягти – надати можливість юридичним клінікам розвивати власні регіональні ініціативи у співпраці між собою. Такі три ініціативи будуть відібрані за результатами цього конкурсу.

І ми готові оголосити умови відбору, на які ви так чекали.

Перш за все, ініціатива, яка подається на конкурс, повинна відповідати чотирьом головним ознакам:

1) вона має бути пов’язана із роботою юридичної клініки і спроможна розвивати її персонал (студентів та/або викладачів);

2) повинна передбачати об’єднання команд не менш як двох юридичних клінік як організаторів і отримання корисних наслідків (розвитку персоналу юридичних клінік) не менш як трьох юридичних клінік (включно з юридичними клініками-організаторами) одного з регіонів, визначених у Реєстрі юридичних клінік України;

3) якісно висвітлюватися у медіа;

4) якісно презентуватися на підсумковому заході під егідою Асоціації.

Зверніть також увагу на те, що додаткова перевага надаватиметься:

– ініціативам, що будують модель рівноправної сталої співпраці з партнерами з державних чи громадських мереж, які будуть продовжуватись на регулярних засадах після завершення проекту;

а також за:

– участь у плануванні спільної українсько-польської ініціативи юридичних клінік або інших ініціатив, що були розроблені під час Українсько-Польської школи АЮКУ 2019

– проходження юридичною клінікою моніторингу і надання інформації про впровадження його рекомендацій (або згода прийняти моніторинг за пропозицією Асоціації)

– участь виконавців проекту у заходах з розвитку регіонального лідерства, або навчальних ініціативах Асоціації.

Термін виконання ініціативи не може перебільшувати 6 місяців.

Щодо фінансових умов, то в межах конкурсу буде визначено три ініціативи-переможці: одна – з кошторисом на 120 тис. грн. і дві – по 90 тис. грн. Кошторис решти ініціатив буде узгоджено за рішенням конкурсної комісії.

Заявку може подати юридична клініка – член Асоціації згідно даних реєстру юридичних клінік України 2019.

Така конкурсна заявка повинна відповідати ряду вимог

Форма заявки не має перевищувати 4 сторінки тексту та окремо повинна містити додатки і кошторис. Заявка подається деканом факультету/ректором вишу, при цьому керівником проекту є працівник юридичної клініки (керівник чи викладач-куратор). Заявка може бути подана також спільно від двох або більше факультетів, що залучають до проекту свої юридичні клініки.

Заявка має містити принаймні такі частини:

– опис обґрунтування того, що заявка відповідає обов’язковим ознакам конкурсу;

– опис обґрунтування, якщо запропонована ініціатива відповідає пріоритетам конкурсу 2019

– детальний план виконання ініціативи із зазначенням завдань, змісту заходів, очікуваних результатів, календарного плану й відповідальних осіб

– опис  персоналу ініціативи із зазначенням функцій в проекті

– попередній досвід регіональної співпраці, зокрема у напрямі, що пропонується для отримання фінансування від юридичних клінік, які залучаються до виконання ініціативи

Додатками є кошторис (у програмі Exel) та можуть бути CV основних виконавців, рекомендації, листи-погодження, підтвердження щодо пріоритетів конкурсу 2019 тощо.

Заявки подаються у електронному форматі Microsoft Office, додатки з підписами бути подаються у PDF. Пакет заявки надсилається на електронну скриньку as.lc.ukraine@gmail.com одним листом.

До 01 вересня 2019 року буде сформована конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу місцевих ініціатив із залученням представників партнерських інституцій, що забезпечить якість відбору проектів.

До її складу складу буде залучено 5 осіб, з яких три представлятимуть правління Асоціації, дві інші – партнерські мережі.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, у якої є конфлікт інтересів з учасником конкурсу. Конфлікт інтересів виникає, якщо член конкурсної комісії навчається/навчався або працює/працював в ЗВО, який представлений юридичною клінікою – учасником конкурсу.

 Під час виникнення у члена конкурсної комісії конфлікту інтересів, такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно заявити про самовідвід.

У разі виникнення (виявлення) у члена конкурсної комісії конфлікту інтересів після формування складу конкурсної комісії такий член конкурсної комісії підлягає заміні на представника Асоціації або партнерської мережі відповідно до умов конкурсу не пізніше наступного робочого дня після встановлення (виявлення) конфлікту інтересів.

Прийом проектів юридичних клінік на конкурс місцевих ініціатив триватиме до 10 вересня 2019 .

Процедура відбору відбуватиметься у три етапи. На першому кожний з членів комісії визначає бальну оцінку заявкам, бали кожного члена комісії додаються. На другому комісія більшістю голосів виставляє по одному балу за кожний погоджений пріоритет конкурсу 2019 кожній заявці, а також додає, віднімає один бал чи не змінює оцінку на основі попереднього позитивного/негативного досвіду співпраці конкретної юридичної клініки з партнерами. На етапі підсумкового відбору відбувається комунікація (усна чи шляхом листування), де може бути запропоновано уточнити чи доповнити заявку.

Переможці конкурсу місцевих ініціатив будуть оголошені 20 вересня 2019 року.

А 15 жовтня вже будуть затверджені плани реалізації проектів місцевих ініціатив та розпочнеться їх втілення.

Організатором конкурсу місцевих ініціатив юридичних клінік є Асоціація юридичних клінік України. Координація виконання операційних та фінансових питань відібраних регіональних ініціатив буде забезпечена безпосередньо Асоціацією. Виконавцям також буде надано консультативну допомогу щодо медіапросування). Кожна ініціатива регіонального лідерства матиме власний персонал для самостійного виконання і професійного зростання.

Отож, не зволікайте, адже часу обмаль.

У разі виникнення додаткових запитань пишіть на нашу електронну скриньку as.lc.ukraine@gmail.com. І, можливо, саме ваша команда стане переможцем.

 

Конкурс ініціатив регіонального розвитку юридичних клінік України проводиться в рамках реалізації проекту “Розвиток регіонального лідерства та усталення моделі координації Асоціації юридичних клінік України”, який здійснюється за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”

Конкурсні умови ініціатив регіонального розвитку юридичних клінік
Scroll Up
X