Круглий стіл «Реформа юридичної освіти: діалог із громадянським суспільством»
Круглий стіл «Реформа юридичної освіти: діалог із громадянським суспільством»

12 вересня 2023 року відбувся віртуальний круглий стіл «Реформа юридичної освіти: діалог із громадянським суспільством». До обговорення шляхів розвитку юридичної освіти та актуальних викликів у цій сфері долучилися понад 170 учасників, серед яких – представники законодавчої та виконавчої гілок влади, експерти, активісти, громадські організації та міжнародні партнери України. 

 Асоціація юридичних клінік України (АЮКУ) стала одним із співорганізаторів круглого столу разом з Комітетом Верховної Ради України з освіти, науки та інновацій, Комісією з питань юридичної освіти та обізнаності, Коаліцією Реанімаційний Пакет Реформ, Фундацією DEJURE, Експертною радою студентства закладів вищої освіти, Лігою студентів Асоціації правників України та ELSA за підтримки Програма USAID «Справедливість для всіх» – USAID Justice for All Activity.

Учасників обʼєднала єдина мета – узгодити позиції та сформувати спільне бачення подальшого реформування юридичної освіти. За словами Юлії Гришиної, голови підкомітету з вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, в сучасних умовах необхідно працювати над змістом юридичної освіти, підвищувати її якість та запроваджувати європейські практики. 

Поновлення дискусії про реформи юридичної освіти та підвищення її якості повʼязане з виключним значенням підготовки професійних і доброчесних юристів для розвитку українського суспільства та забезпечення національних інтересів України. Як зазначив Денис Маслов, голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, якісна юридична освіта є фундаментом якісних змін в державі, оскільки напряму впливає на забезпечення справедливості та верховенства права – необхідні умови для перебудови держави та на її шляху євроінтеграції. За словами голови робочої групи з питань розвитку юридичної освіти Комісії з питань правової реформи при Президентові України Наталії Кузнєцової, завдання, що стоять перед Україною тепер і будуть актуальними після перемоги, неможливо вирішити без правників нової генерації. 

Круглий стіл «Реформа юридичної освіти: діалог із громадянським суспільством»

 Питання, що обговорювалися під час круглого столу, стосувалися головних викликів та проблем на шляху реформування юридичної освіти: 

  •     Інтеграція спеціальностей 081 Право та 293 Міжнародне право у єдину галузь знань та посилення міжнародного аспекту при підготовці правників;
  •     Вдосконалення змісту та методик викладання правничих дисциплін;
  •     Необхідність посилення практичної підготовки правників;
  •     Прозорість та доступ до юридичної освіти, впровадження принципів доброчесності;
  •     Врахування міжнародного досвіду та іноземних практик при оновленні концепції розвитку юридичної освіти; 
  •     Інституційне розмежування вищої юридичної освіти та підготовки працівників органів правопорядку. 

Під час обговорення представники органів державної влади та експертного середовища висловлювали власне бачення пріоритетних напрямів розвитку правничої освіти. Зокрема, заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький наголосив на результативності дискусій й необхідності якнайшвидше прийти до єдиної візії розвитку юридичної освіти. Членкиня правління Центру політико-правових реформ, керівниця проєктів з питань конституційного права та співголова Ради Коаліції РПР Юлія Кириченко акцентувала на тому, що підготовка правників повинна зосереджуватися не лише на формуванні професіонала, а й доброчесного, етичного, ціннісно орієнтованого фахівця, який здатен протистояти тиску влади. Заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Іван Назаров підкреслив, що важливою складовою реформування юридичної освіти є акредитація освітніх програм, яка допомагає визначити їх сильні та слабкі сторони й підвищити якість юридичної освіти. Представники міжнародних партнерів України Джей Тотті, секторальний менеджер з питань верховенства права та антикорупції відділу сприяння розвитку демократії та врядування Місії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні та Албан Біосса, секторальний менеджер з верховенства права та антикорупції Представництва Європейського Союзу в Україні, підкреслили важливість процесу реформування юридичної освіти в Україні та зусилля організацій, які вони представляють, спрямовані на його підтримку. 

Круглий стіл «Реформа юридичної освіти: діалог із громадянським суспільством»

Голова АЮКУ Юлія Ломжець наголосила на важливості практичної підготовки правників й ролі, яку відіграють у ній юридичні клініки. АЮКУ працює для розвитку та посилення спроможності юридичних клінік в системі правничих шкіл, й місія Асоціації сьогодні полягає в тому, щоб створити юридичні клініки, які були б цінними для правничих шкіл в аспекті практичної підготовки майбутніх правників. Головна проблема, з якою стикається Асоціація – незацікавленість ЗВО у діяльності юридичних клінік, які часто працюють лише «на папері». АЮКУ максимально зацікавлена, щоб реформа юридичної освіти підняла питання практичного компоненту підготовки правників, й Асоціація готова допомагати закладам вищої освіти створювати та розвивати юридичні клінічні програми. 

 До дискусії долучилися й представниці студентської спільноти, Аліна Фелик, менеджерка зовнішніх зв’язків Ліги студентів АПУ, та Костів Юлія, президентка Європейської асоціації студентів-правників в Україні, які презентували результати опитування здобувачів вищої освіти за правничими спеціальностями, зокрема щодо їх оцінки якості освіти та проблем, з якими вони стикаються. 

 Віртуальний круглий стіл – це лише початок нового етапу обговорення шляхів реформування юридичної освіти. Це процес, який має виробити спільне бачення розвитку юридичної освіти як складової комплексної правової реформи в Україні з боку органів державної влади, експертів, громадських організацій та інших стейкхолдерів. 

Круглий стіл «Реформа юридичної освіти: діалог із громадянським суспільством»
X