Критерії оцінювання команд Національної Олімпіади юридичних клінік із консультування клієнтів (Додаток до Правил Олімпіади) 2017
Критерії оцінювання команд Національної Олімпіади юридичних клінік із консультування клієнтів (Додаток до Правил Олімпіади) 2017

Встановлення ефективних професійних стосунків з клієнтом та налаштування його на роботу. Визначає рівень психологічної та комунікативної взаємодії консультантів з клієнтом і полягає у оцінюванні вміння консультантів встановити ефективні професійні стосунки і налаштувати клієнта на роботу. Дотримуючись ввічливої та професійної манери, у відповідний момент консультанти повинні зорієнтувати клієнта на особливий вид відносин (конфіденційність, оплата послуг, взаємні права та обов’язки сторін, тривалість та структура інтерв’ю, способи контактування тощо).

Завантажити

Критерії оцінювання команд Національної Олімпіади юридичних клінік із консультування клієнтів (Додаток до Правил Олімпіади) 2017
X