Методичні рекомендації з проведення занять street law «Поліція і права людини»

Уже п’ятий рік органи правопорядку України перебувають у стадії активних реформ. Кінцевий результат – безпека громадян та дотримання прав людини поліцією.
Найгучніші етапи реформи вже в історії – відокремлення Національної поліції від МВС (деполітизація), запуск патрульної поліції, переатестація поліцейських, введення інституту детективів.
На жаль, хід цих реформ, поки що не виправдовує сподівань громадян, оскільки відокремлення відбулося більше на папері, ніж на ділі. Теж саме стосується й переатестації, оскільки її результатом стало звільнення лише 7,7% колишніх міліціонерів, тобто нині більшість поліцейських – це колишні міліціонери, а отже, реформа кримінальної поліції ще не завершена.
Разом з тим, треба відмітити, що напередодні проведення цих реформ, серед порушень прав людини поліцією, найбільш поширеними були дії, які стосувалися безпідставних затримань, незаконного застосування сили, катувань та жорстокого поводження. Відрадно, що сьогодні відмічається суттєве зменшення цих правопорушень.
На наш погляд, факторами, які сприяли цьому процесу, в першу чергу, є інституційні зміни: дія нового КПК та розвиток системи надання безоплатної правової допомоги. Зокрема, значному зменшенню кількості затримань і, відповідно, зменшенню незаконних дій та насильства під час затримання, посприяли норми КПК про необхідність отримання дозволу на затримання особи у слідчого судді, про забезпечення права затриманого на безоплатну правову допомогу, зокрема, права на участь адвоката в допиті затриманого, а також – про визнання судом доказів, зібраних незаконним шляхом, недопустимими.
Разом з тим, не можна відкидати і впливу на цю тенденцію змін, які відбуваються в поліції внаслідок її реформування.
На жаль, поки що вплив реформ на стан правопорядку в країні залишається ще низьким, оскільки в суспільстві рівень довіри до поліції залишається ще не високим, як наслідок, немає належного взаєморозуміння та взаємодії між громадянами та працівниками поліції, що в свою чергу ускладнює роботу по запобіганню та протидії з такими явищами в суспільстві як дискримінація, домашнє насильство, насильство серед дітей (булінг), незаконне затримання тощо.
Власне, ці методичні рекомендації розроблені з метою забезпечення проведення поліцейськими та майбутніми-правниками (студентами юридичних клінік вишів України) спільних занять в школах, інших навчальних закладах для усвідомлення молоддю наявних проблем в суспільстві, необхідності дотримання прав людини, підготовки поліцейських, майбутніх правників, а також нашої молоді для роботи в умовах демократичного суспільства та формування до поліції високого рівня довіри.

Методичні рекомендації з проведення занять street law «Поліція і права людини»

Методичні рекомендації з проведення занять street law «Поліція і права людини»
Scroll Up
X