Звіти моніторингів ЮК

Назва юри­дичної клі­ніки Загаль­ний резуль­тат Органі­зація і забез­пече­ння юридич­ної клі­ніки Включен­ня юридич­ної клініч­ної освіти у нав­чальний процес Юридич­не консуль­тування в юридич­ній клі­ніці Право­прос­вітня діяль­ність в юридич­ній клі­ніці Дата моні­торин­гу Поси­лання на файл звіту

Волинська область

Юридична клініка «Ad Astra» Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки
70%
72%
70%
100%
31.5%
21-22.06.2017

Дніпропетровська область

Юридична клініка Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
57%
82%
40%
80%
25%
22-24.04.2018 р.
Юридична клініка Університету митної справи та фінансів
44%
58%
30%
62.5%
25%
06-08.11.2018 р.
Юридична клініка Криворізького економічного інституту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
52%
69.6%
50%
75%
12.5%
06-08.06.2018 р.

Донецька область

Юридична клініка «Феміда» Донецького державного університету управління
57%
67.2%
60%
87.5%
12.5%
17-19.04.2018 р.

Закарпатська область

Юридична клініка Ужгородського національного університету
75%
90%
60%
87.5%
62.5%
06-08.11.2019р.

Івано-Франківська область

Юридична клініка "Феміда" Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ
67.6%
58%
50%
62.5%
100%
10-12.03.2019

Київська область

Юридична клініка Університету державної фіскальної служби України
67%
92.8%
50%
87.5%
37.5%
31.05-1.06.2018 р., 08.06.2018 р.
Юридична клініка «Право та практика» Білоцерківського національного аграрного університету
32%
40.6%
50%
12.5%
25%
01-03.10.2018 р.
Юридична клініка «Захист» Навчально-наукового інституту №1 Національної академії внутрішніх справ
55%
75.4%
20%
50%
75%
07-09.11.2018 р.
Правнича клініка Національного університету «Києво-Могилянська академія»
88.75%
100%
80%
100%
75%
23-25.09.2019 р.
Юридична клініка Київського кооперативного інституту бізнесу і права
43.4%
61%
50%
50%
12.5%
26-29.11.2019 р.

Одеська область

Юридична клініка Національного університету «Одеська юридична академія»
71%
78.3%
30%
100%
75%
11-14.11.2018 р.

Рівненська область

Юридична клініка «Pro bono» Національного університету «Острозька академія»
63%
67%
10%
100%
75%
28-30.05.2018 р.

Сумська область

Юридична клініка «Правова допомога» Сумської філії ХНУВС
63.6%
52.2%
40%
100%
62.5%
16-18.10.2019

Харківська область

Юридична клініка Харківського національного університету внутрішніх справ
35.5%
49.3%
30%
25%
37.5%
23-25.10.2019

Хмельницька область

Юридична клініка Хмельницького університету управління та права
79%
70%
70%
100%
75%
18-20.04.2018 р.

Черкаська область

Юридична клініка Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького
49.4%
50%
60%
75%
12.5%
01-03.10.2019

Чернівецька область

Юридична клініка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
74%
90%
70%
87.5%
50%
13-15.06.2018 р.
X