Моніторинги юридичних клінік: враження про кращий досвід
Моніторинги юридичних клінік: враження про кращий досвід

До вашої уваги пропонуємо змістовний огляд результатів двох моніторингів юридичних клінік Східноєвропейського Національного університету ім. Лесі Українки (пілотний моніторинг, який відбувся в червні 2017 року) та Хмельницького університету управління та права (відбувся в період 18-20 квітня 2018 року). Матеріал підготувала Юлія Матвєєва, керівник експериментальної навчальної лабораторії “Правнича клініка” Національного університету “Києво-Могилянська академія”, член Правління Асоціації юридичних клінік України. Пані Юлія брала особисту участь в обох моніторингах. 

Надзвичайно актуальним питанням для реформування юридичної освіти є практичне її спрямування, орієнтація майбутніх правників на набуття так званих soft skills – навичок комунікації, спілкування з клієнтами, командної роботи, креативного мислення і ін. Однією із можливих баз для виховання студентів правничих шкіл є юридична клініка, яка і спрямовує свою діяльність на виконання зазначених цілей.

З метою поліпшення діяльності у цій сфері Асоціацією юридичних клінік України прийнято Стандарти, перевірку дотримання яких мають здійснити моніторингові групи.

Перші моніторинги, проведені представниками Асоціації юридичних клінік України із залученням представників громадських організацій системи безоплатної правової допомоги, пройшли досить успішно. І хочеться поділитись своїми враженнями після участі у пілотному моніторингу юридичної клініки Ad astra Східноєвропейського Національного університету (СНУ) ім.Лесі Українки та юридичної клініки Хмельницького університету управління та права (ХУУП).

Надзвичайно важливого значення набуває той факт, що дедалі більше юридичних клінік отримують належне визнання у своїх університетах і діють як самостійні структурні підрозділи. Це стосується зазначених клінік.

Варто відзначити, що нова редакція статуту Хмельницького університету управління та права від 2015 року передбачає, що одним із основних структурних підрозділів університету є юридична клініка. Причому не у статусі навчальної лабораторії чи центру, як це прийнято у тих університетах, хоча далеко не у всіх, у яких юридичні клініки існують. Статус юридичної клініки – це юридична клініка, як це і передбачено Законом «Про вищу освіту»!

Отож, можемо констатувати, що юридична клініка Хмельницького університету управління та права є унікальною у тому сенсі, що отримала визнання і легалізацію свого статусу без традиційних для вітчизняного юрклінічного руху доповнень у вигляді «центр», «лабораторія», чи, як це було в кінці 1990-х на початку 2000-х років «громадська приймальня». Якщо на початку створення юридичних клінік в Україні це було виправдано, то сьогодні потрібно відповідати вимогам часу. А вони суттєво змінились і покращились для розвитку клінічного руху.

Часто в університетах не розуміють до цього часу, попри існування п.2 ч.7 ст. 33 Закону України «Про вищу освіту», який передбачає ще з 2014 року, що структурними підрозділами закладу вищої освіти можуть бути юридичні клініки – який статус має бути у цієї інституції. Приходиться пояснювати, що «навантажувати» поняття юрклініки додатковими поняттями – лабораторія, центр і т.д. – не має сенсу. Навіть законодавче для цього існує підґрунтя.

Таким чином, шановні представники юридичного клінічного руху України: все у наших руках! Становлення і легалізація юридичних клінік відбулась, а визнання їх конкретним університетом –  це справа особистого ентузіазму залучених до цього процесу осіб.

В обох університетах викладається навчальна дисципліна «Основи юридичної клінічної практики», яка передбачена навчальним планом підготовки бакалаврів. Як правило, ця дисципліна у деяких університетах є вибірковою. А от в ХУУП ця дисципліна навіть певний час викладалась як обов’язкова. Із змінами до навчального плану від 2017 року ця дисципліна переходить у розряд вибіркових. Варто відзначити навчально-методичні матеріали цієї навчальної дисципліни, які розроблені із цікавими завданнями для студентів (це розгляд практичних ситуацій, підготовка консультацій та медіації по кейсах, підготовка тем право просвітницьких занять, невеличких правопросвітницьких публікацій, підготовка цитат-заготовок для право просвітницького заняття, кілька актуальних і важливих для України назв проектів нормативно-правових актів).

Таким чином, в обох університетах юридичні клініки виконують свою важливу навчальну функцію.

Слід відзначити стимулювання керівництвом ХУУП залучення викладацького складу до роботи у юрклініці. Так, участь у роботі юридичної клініки зараховується науково-педагогічним працівникам як організаційна та виховна робота – за фактичними витратами часу, але не більше, ніж 6 годин за один день.

Важливого значення набуває упорядкування документації юридичних клінік. Варто відмітити, що у обох клініках на належному рівні ведеться архів справ у паперовому вигляді. Хочеться відмітити упорядкування документації юридичної клініки ХУУП на достатньо високому рівні – систематизоване, регулярне оформлення внутрішніх і зовнішніх документів.

Іншою, крім навчальної, функцією юридичних клінік є соціальна – надання безоплатної правової допомоги. Хочеться констатувати, що в обох клініках ця функція реалізована на високому рівні, адже за результатами моніторингу обидві клініки отримали по 100 балів. Юридичне консультування здійснюється на належному рівні. В клініці ХУУП це підтверджується:

  • наявністю судових рішень, винесених на користь клієнтів після складених клінікою процесуальних документів;
  • встановленням зв’язку із клієнтом, який представляє у клініку судове рішення по складеній попередньо позовній заяві.

Окрім того, в цій клініці здійснюється розподіл правової допомоги на надання правової інформації і безпосередньо юридичне консультування.

Правова просвіта здійснюється у різноманітних формах: проведення занять із школярами, військовослужбовцями та іншими категоріями громадян, правопросвітницькі статті у місцевих газетах, передач на місцевих телеканалах, підготовка навчальних та методичних посібників з питань правової просвіти, нормопроектування у юрклініці (ХУУП) та популярних видань правопросвітницького характеру для населення.

Слід відмітити активну співпрацю зазначених юридичних клінік з громадськими організаціями та державними установами регіонів: територіальними управліннями юстиції та центрами безоплатної правової допомоги.

Таким чином, короткий аналіз діяльності юридичних клінік Східноєвропейського Національного університету ім. Лесі Українки та Хмельницького університету управління та права дозволяє зробити такі висновки:

  • обидві клініки відповідають стандартам якості і можуть стати хорошими базами для отримання досвіду клініками-початківцями;
  • обидві клініки є структурними підрозділами університетів і інтегровані у навчальний процес;
  • юридичне консультування здійснюється на достатньо високому рівні;
  • правова просвіта здійснюється у різноманітних формах.

Важливим зауваженням до обох клінік є формалізація певних видів діяльності, зокрема правопросвітницьких заходів (забезпечення документального оформлення обліку, перевірки та звітності).

Оскільки саме цей напрямок діяльності юридичних клінік набуває особливої ваги, слід удосконалювати його на рівні Асоціації юридичних клінік України.

Моніторинги юридичних клінік проводяться Асоціацією юридичних клінік України у партнерстві з ВБО “Українська фундація правової допомоги”, за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” в рамках реалізації проекту “Розвиток інституційної спроможності Асоціації / мережі юридичних клінік України.”

Авторка матеріалу: Юлія Матвєєва

Публікація: Марія Цип’ящук

Моніторинги юридичних клінік: враження про кращий досвід
X