Навчальний посібник “Правнича клінічна освіта в Україні”

Навчальний посібник узагальнює історію створення та розбудови у світі та в Україні клінічної освіти студентів-правників як ефективної форми і методу їх практичної підготовки до майбутньої професійної діяльності. Посібник допоможе майбутнім правникам опанувати та покращити необхідні для правничої професії навички, зокрема: розуміння особливої ролі правників у суспільстві та цінностей правничої професії, застосування на практиці етичних стандартів у діяльності правника, розуміння психологічних аспектів роботи з різними видами клієнтів, інтерв’ювання та консультування клієнтів, представництво в органах державної влади та місцевого самоврядування, складання процесуальних документів тощо. Також, посібник містить методичні рекомендації щодо організації діяльності університетських правничих клінік у сферах надання безоплатної правничої допомоги та просвітництва з підвищення рівня правової культури населення. Навчальний посібник розрахований на організаторів клінічної правничої освіти, викладачів, студентів, і керівників правничих закладів вищої освіти та юридичних компаній і об’єднань.

Правнича клінічна освіта в Україні: Навчальний посібник / за заг. ред. В. М. Сущенка. – К.: Ваіте, 2020 – 274 с.

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: ГАЛАЙ Андрій, ГАЛАЙ Вікторія, ЄЛОВ Віталій, КОЛІНЧУК Христина, ЛОГУШ Любов, ЛОДЖУК Максим, МАТВЄЄВА Юлія, МЕНДЖУЛ Марія, МУРАНОВА Віра, САВЧИН Михайло, СОЛОМ’ЯНИЙ Віктор, СУЩЕНКО Володимир, ТОКАРЬ Яна, УДОД Микола, ЦИП’ЯЩУК Марія, ЧУМАК Ксенія, ЯНИШЕН Віктор

Загальна редакція: СУЩЕНКО Володимир 

РЕЦЕНЗЕНТИ:
АГАЯН Ашот – юридичний радник Програми USAID «Нове Правосуддя».
СИДЄЛЬНІКОВ Олександр – к.ю.н., національний менеджер проєктів у сфері верховенства права і прав людини Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Завантажити ПОСІБНИК

 

Це видання здійснене за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Координатор проектів ОБСЄ в Україні не несе відповідальності за зміст та погляди, висловлені у цій публікації.

Це видання здійснене за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають думку Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки.

Навчальний посібник “Правнича клінічна освіта в Україні”
X