Науковий круглий стіл: «Нормативно-правове забезпечення прав і свобод людини і громадянина: національний та міжнародний вимір»
Науковий круглий стіл: «Нормативно-правове забезпечення прав і свобод людини і громадянина:  національний та міжнародний вимір»

Міністерство освіти і науки України
Донецький державний університет управління
Кафедра спеціально-правових дисциплін
Юридична клініка «Феміда»
Лівобережний відділ державної виконавчої служби міста Маріуполь
Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
НАУКОВИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ
«Нормативно-правове забезпечення прав і свобод
людини і громадянина:
національний та міжнародний вимір»
12 грудня 2018 р.

МЕТА КРУГЛОГО СТОЛУ:
– визначення актуальних проблем та пошук можливостей забезпечення
прав і свобод людини і громадянина;
– обговорення та визначення актуальних шляхів захисту прав і свобод
людини і громадянина.
Реєстрація учасників круглого столу відбуватиметься 12 грудня 2018 року
з 10:00 до 11:00. Початок роботи круглого столу об 11:00.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Донецький державний університет управління.
Адреса: м. Маріуполь, вул. Аеродромна, б. 7, аудиторія 104.
Робочі мови круглого столу – українська, англійська.
За результатами роботи буде сформовано збірник матеріалів Наукового
круглого столу в PDF-форматі, який розміщуватиметься на офіційному сайті
Донецького державного університету управління https://dsum.edu.ua.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Обсяг: до 4 сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word. Формат сторінки – А4 (297*210 мм), береги – 20 мм. Шрифт – Times New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1(назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища учасника конференції (приклад: Петров_заявка, Петров_тези).
У правому верхньому куті: прізвище і ініціали – великими літерами; місце роботи (навчання), науковий ступінь, вчене звання – курсивом. Назва – по центру, великими літерами, напівжирним, далі з нового рядка – основний текст. Посилання на використані джерела вказуються у квадратних дужках, список джерел додається після тексту. При оформленні бібліографічних посилань слід дотримуватись «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
Тези доповідей і заявку на участь у круглому столі подавати до 07.12.2018 р. (включно) на електрону адресу k.spd.dsum@gmail.com
Оргкомітет круглого столу зберігає за собою право редагування або відхилення матеріалів, якщо вони не відповідають проблематиці науково-практичного заходу, не належним чином оформлені або надіслані пізніше визначеного терміну.

УЧАСТЬ У КРУГЛОМУ СТОЛІ – БЕЗКОШТОВНА!
Науковий круглий стіл «Нормативно-правове забезпечення прав і свобод людини і громадянина: національний та міжнародний вимір»
ЗАЯВКА
на участь у Науковому круглому столі
«Нормативно-правове забезпечення прав і свобод людини і громадянина:
національний та міжнародний вимір»
(12 грудня 2018р.)
П.І.Б. учасника (повністю)
Науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи / навчання (повна назва ВНЗ, організації, установи)
Назва доповіді
Заплановані форми участі у круглому столі (потрібне підкреслити)
Доповідь
Участь в обговоренні
Публікація доповіді / тез
Контактний телефон
E-mail
Інформ. лист круглий стіл 12.12.2018-1319665639_1543213267

Науковий круглий стіл: «Нормативно-правове забезпечення прав і свобод людини і громадянина: національний та міжнародний вимір»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

X