Юридична клініка “Громадська приймальня” запрошує до співпраці
Юридична клініка “Громадська приймальня” запрошує до співпраці

Юридична клініка “Громадська приймальня” Київського кооперативного інституту бізнесу і права запрошує юридичні клініки України взяти участь в роботі Міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційні підходи до правового регулювання суспільних відносин: науково-практичний дискурс”, яку проводить кафедра права Київського кооперативного інституту бізнесу і права.

В межах конференції плануються наступні тематичні напрями.

 1. Теорія та історія держави і права.
 2. Конституційне право.
 3. Адміністративне право; фінансове право.
 4. Кримінальне право; кримінальний процес.
 5. Цивільне та сімейне право; цивільний процес; господарське право.
 6. Земельне, аграрне, екологічне право.
 7. Міжнародне право.
 8. Суспільні науки.
 9. Розвиток юридичних клінік в Україні та закордоном.

Мета конференції полягає в висвітленні інноваційних досягнень і перспектив розвитку суспільних відносин в реаліях сьогодення.

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, практики,  аспіранти, докторанти, студенти та всі зацікавлені особи.

Мова конференції: українська, російська, англійська

Заявку на участь та тези доповідей прохання надсилати до 31 березня 2020 року за електронною адресою оргкомітету: kafedra.of.law@gmail.com

Електронний варіант збірника тез за матеріалами конференції, буде надіслано авторам на електронну адресу вказану в заявці.

Участь у конференції безкоштовна. За бажанням учасники конференції можуть замовити друкований екземпляр збірника вартістю 170 грн. та Сертифікат про участь у конференції 100 грн.

Вимоги до оформлення:

 1. Обсяг тез до 5-х сторінок друкованого тексту на листках формату А4, набраного у редакторі MS Word.
 2. Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см; гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) 14, міжрядковий інтервал 1,0.
 3. У верхньому лівому кутку вказується напрям роботи.
 4. Назва тез друкується ПРОПИСНИМИ літерами, жирним шрифтом по центру сторінки, під нею, також по центру – прізвище та ініціали (жирним шрифтом), науковий ступінь і вчене звання, посада автора (співавтора чи наукового керівника). Нижче друкується назва організації (закладу), де працює (навчається) автор (співавтор).
 5. Для здобувачів вищої освіти необхідно вказати ПІБ наукового керівника.
 6. Формули, таблиці, рисунки виконуються за допомогою спеціальних редакторів MS Office.
 7. Список використаної літератури формується у порядку згадування (приклад [1, c. 236]).

Зяавка на участь у конференції у  файлі.

Для реєстрації тез доповідей авторам необхідно подати:

 • заявку на участь у конференції з даними автора, обов’язково вказавши контактний телефон;
 • електронний варіант тез (на e-mail).

Тези доповідей, які не відповідають вимогам, надіслані пізніше вказаного терміну, оргкомітетом не розглядаються. Відповідальність за точність викладеного матеріалу, поданих цитат та інших відомостей несуть автори тез.

Форма участі у конференції – заочна.

Організаційний комітет конференції:

 • Камінська Тетяна Григорівна
 • Охріменко Ігор Віталійович
 • Омельчук Василь Андрійович
 • Вишневська Юлія Володимирівна (068)3533979
 • Зіньова Ольга Сергіївна
 • Калініченко Олександр Федосійович
 • Колінько Олена Олександрівна
 • Найда Інна Володимирівна
 • Тарасова Ірина Вікторівна

Відповідальний за організацію проведення конференції: Омельчук Василь Андрійович

Відповідальний за випуск збірника: Вишневська Юлія Володимирівна

Юридична клініка “Громадська приймальня” запрошує до співпраці

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

X