Юридична клініка “Феміда” запрошує до участі у конференції щодо вдосконалення національного законодавства
Юридична клініка “Феміда” запрошує до участі у конференції щодо вдосконалення національного законодавства

Юридична клініка “Феміда” Донецького державного університету управління запрошує юридичні клініки України взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні питання вдосконалення національного законодавства”, яка відбудеться 14 травня 2020 року.

Дата проведення: 14 травня 2020 року

Місце проведення: Донецький державний університет управління (м. Маріуполь, вул. Аеродромна, б. 7, аудиторія 104)

Час проведення: 11:00 год

*За умови продовження карантинних заходів конференцію буде проведено заочно.

Мета проведення конференції:

 • визначення сучасного стану та напрацювання шляхів вдосконалення національного законодавства;
 • поєднання зусиль закладів вищої освіти, наукових та дослідних установ, органів влади та місцевого самоврядування, приватно-правових інституцій в аспекті пошуку сумісних ефективних підходів до наближення національного законодавства
  України до стандартів ЄС та найкращих світових практик;
 • сприяння популяризації науководослідницької діяльності фахівців-правників та студентів.

Тематичні напрями роботи конференції:

 1. Проблеми теорії та історії держави і права.
 2. Актуальні питання приватного права і процесу.
 3. Проблемні питання публічного права і процесу.
 4. Правове забезпечення прикладних галузей правничої діяльності.
 5. Законодавство України у світлі європейської та євроатлантичної інтеграції.

До участі у конференції запрошуються вчені, практики, науково-педагогічні працівники, аспіранти, студенти закладів вищої освіти.

Для участі у конференції необхідно у термін до 10 травня 2020 року:

 • надіслати до оргкомітету на електронну адресу k.spd.dsum@gmail.com текст тез доповіді та заповнену заявку за зразком, що додається в інформаційному листі;
 • виконати організаційні умови та вимоги до оформлення публікацій.

Матеріали мають бути названі наступним чином: П.І.Б._заявка, П.І.Б._тези.

Організаційні умови та вимоги щодо оформлення тез доповіді:

Тези надаються у електронному вигляді (файл з розширенням – .doc). Текст має бути набраний за допомогою текстового редактора Microsoft Word для Windows, розмір аркушу А4, всі береги – 2 см, шрифт – Times New Roman, кегль – 12 пт, інтервал між рядками – 1.0, відступ – 1.25, сторінки не нумеровані. Обсяг тез до 3 сторінок.

Назва доповіді – від центру, великими літерами напівжирним шрифтом. Після назви, на середині наступного рядка, – прізвище та ініціали автора, повна назва навчального закладу, установи. Після основного тексту наводиться список використаної літератури. Посилання на використані джерела вказуються у квадратних дужках, список джерел додається після тексту. При
оформленні бібліографічних посилань слід дотримуватись “ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання”.

Оргкомітет конференції зберігає за собою право відхилення матеріалів, якщо вони не відповідають проблематиці науково-практичного заходу, не належним чином оформлені або надіслані пізніше визначеного терміну.

Відповідальність за дотримання академічної доброчесності, зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр, прізвищ та ін. несуть автори матеріалів. Матеріали видаватимуться в авторській редакції, без додаткового редагування. Автор не має права передавати в інші видання матеріали, прийняті редакційною колегією до друку.

Робота конференції не обмежується рамками зазначеної проблематики та може бути розширена (згідно з науковими інтересами авторів) у рамках теми конференції.

Робоча мова конференції – українська, англійська.

Для участі у конференції необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 50 гривень для студентів, 100 гривень для інших учасників. Одноосібні публікації докторів наук безкоштовні. Організаційний внесок буде використано на покриття витрат на підготовку матеріалів конференції (програми конференції, сертифікатів тощо), кава-брейків. Інформацію щодо реквізитів для оплати участі у роботі конференції буде надано після отримання заявки та погодження організаційного комітету на публікацію.

Збірник матеріалів конференції в електронному вигляді (PDF-формат) буде розміщено на офіційному сайті Донецького державного університету управління https://dsum.edu.ua та надіслано авторам. Учасники конференції, які виявили бажання отримати друкований варіант збірника матеріалів конференції, мають повідомити оргкомітет. Вартість друкованого збірника буде визначено після підсумкового формування, отримання всіх замовлень для друку та уточнення в типографії, про що учасники будуть проінформовані додатково. Розсилка збірника відбуватиметься “Новою поштою” за рахунок отримувача.

Завантажити ЗАЯВКУ

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні питання вдосконалення національного законодавства”

Юридична клініка “Феміда” запрошує до участі у конференції щодо вдосконалення національного законодавства

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

X