Оновлено склад Правління Асоціації

08-09 лютого 2016 року на базі Експериментальної навчальної лабораторії “Правнича клініка” Національного університету “Києво-Могилянська академія” відбувся черговий з’їзд Асоціації юридичних клінік України. Участь в цьому заході взяло більше ніж 40 представників юридичних клінік вищих навчальних закладів нашої держави. На з’їзді новим головою Асоціації юридичних клінік України обрано к.ю.н., доцента кафедри теорії держави і права Національного університету “Одеська юридична академія” Максима ЛОДЖУКА.

До складу Правління Асоціації обрано наступних представників юидичного клінічного руху України: Віталій ЄЛОВ із Східноєвропейського університету імені Лесі Українки (Луцьк), Андрій ГАЛАЙ із Національної академії прокуратури України (Київ), Юлія МАТВЄЄВА із Національного університету «Києво-Могилянська Академія» (Київ), Віктор ЯНИШЕН із Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Харків), Марія ЦИП’ЯЩУК із Національного університету «Острозька академія» (Острог), Юлія САВЕЛОВА із Національного університету державної податкової служби України (Ірпінь).

Оновлено склад Правління Асоціації
X