Осінній науковий форум АЮКУ 2021

Асоціація юридичних клінік України розпочинає новий напрям і організовує перший науковий Осінній форум на тему “Розвиток юридичної клінічної науки”. За результатами проведення якого буде опублікована збірка наукових праць категорії Б (науковий журнал “Правова позиція”). Форум відбудеться 17 вересня 2021 року.

Для публікації будуть відібрані 20 статей: 15 українських авторів, 5 іноземних (США, Польща, Грузія, Велика Британія). Публікація для відібраних авторів безоплатна.

Загалом, планується публікація 50 примірників збірників за рахунок коштів донорів (Координатор проєктів ОБСЄ в Україні, Програма USAID “Нове правосуддя”).

Для участі у відборі статті необхідно подати не пізніше 5 серпня 2021 року.

В редакцію наукового журналу статті будуть передані до 10 серпня 2021 року.

Редакція здійснює отримання та реєстрацію DOI для статей.

Вимоги до статей

Обсяг – 12-20 сторінок тексту, формат паперу – А4, поля з усіх сторін – 20 мм, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль шрифту – 14, гарнітура – Times New Roman, абзац – 1 см (лише для основного тексту статті).

Структура наукової статті:

 1. УДК (вирівнювання по лівому краю). Визначити код – див. http://www.udcsummary.info/php/i ndex.php?lang=uk;
 2. ініціали та прізвище автора (шрифт – напівжирний, вирівнювання по центру), науковий ступінь і вчене звання, посада та місце роботи (повна назва структурного підрозділу) (шрифт – прямий, вирівнювання по центру); Кожен наступний співавтор з нового рядка.
 3. назва наукової статті (вирівнювання по центру, шрифт – напівжирний, великі літери);
 4. анотація та ключові слова українською (середній обсяг анотації – не менше 1800 друкованих знаків);
 5. ініціали, прізвище автора, назву статті та анотацію англійською мовою (2000–2500 друкованих знаків);
 6. текст наукової статті із зазначенням наступних елементів:
 • Постановка проблеми.
 • Аналіз останніх досліджень та публікацій (короткий аналіз результатів досліджень науковців з тематики наукової статті).
 • Мета, де вказуються мета і завдання наукового дослідження.
 • Результати, де висвітлюються основні отримані результати дослідження, поданих у науковій статті.
 • Висновки і перспективи, де подаються конкретні висновки за результатами дослідження та перспективи подальших розробок.

7. Список використаних джерел у порядку згадування або у алфавітному порядку (оформлюється за міждержавним стандартом ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання”). Посилання на літературні джерела в тексті наукової статті слід надавати в квадратних дужках [1, с. 56; 7, с. 45–51].

Мова публікацій: українська, англійська (для іноземців).

Роботи надсилати на електронну пошту Асоціації – as.lc.ukraine@gmail.com з темою листа “Стаття “Розвиток юридичної клінічної науки_прізвище та ім’я автора”.

Контактна особа – Юлія Ломжець, Голова Асоціації юридичних клінік України, тел. 093 47 500 84

Осінній науковий форум АЮКУ 2021
X