Основні навчальні компоненти юридичної клінічної освіти
Основні навчальні компоненти юридичної клінічної освіти

Галай А. О. Основні навчальні компоненти юридичної клінічної освіти: шляхи впровадження клінічного спецкурсу та практики студентів у навчальний процес вищих навчальних закладів в Україні. Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2009. – 96 с.

Десятирічне успішне існування юридичного клінічного руху в Україні зумовлює пошук шляхів упровадження кращих його навчальних компонентів до навчального процесу ВНЗ.

Це видання призначене для вдосконалення навчальної діяльності юридичних клінік вищого навчального закладу, обґрунтування шляхів упровадження основних навчальних компонентів юридичного клінічного руху у національну
вищу юридичну освіту.

Книга заснована на ґрунтовному науковому дослідженні навчальної діяльності юридичних клінік і значному досвіді управлінської діяльності в юридичній клініці Київського національного університету внутрішніх справ.

Видання містить обґрунтування основних навчальних компонентів юридичного клінічного руху, конкретні шляхи їх упровадження у навчальний процес, готові до впровадження навчальну програму дисципліни «Юридична клінічна практика» та Типове положення про практику студентів у юридичних клініках ВНЗ.

Книга буде корисна для організаторів вищої юридичної освіти в Україні, діячів юридичного клінічного руху, викладачів і студентів ВНЗ.

Завантажити

Основні навчальні компоненти юридичної клінічної освіти
X