Основи юридичної клінічної практики
Основи юридичної клінічної практики

Галай А. О., Іваніщ Я. В., Стаднік В. В. Основи юридичної клінічної практики: Навчально-методич-ний посібник / За ред. А. О. Галая.– К.: Атіка, 2007.– 204 с.

Навчально-методичний посібник «Основи юридичної клінічної практики» зорієнтований на забезпечення однойменної навчальної дисципліни та спрямо-ваний на набуття студентами і курсантами юридичних факультетів практичних навичок та вмінь. Розроблений авторами, які беруть участь в організації юридичної клініки навчально-наукового інституту Київського національного університету внутрішніх справ, та заснований на досвіді її діяльності.

Посібник містить повний комплекс методичного забезпечення, враховує по-ложення кредитно-модульної системи навчання та передбачає роботу за інтерак-тивними педагогічними технологіями.

Для студентів, курсантів, викладачів, які братимуть безпосередню участь у викладанні курсу, учасників юридичного клінічного руху.

Завантажити

Основи юридичної клінічної практики
X