Підсумки Наукового Форуму АЮКУ- 2021: спільнота представила наукові статті та обговорила розвиток юридичної клінічної науки

Наука може бути цікавою, змістовною та практичною – і ми в цьому переконалися на першому Науковому Форумі Асоціації юридичних клінік України – 2021.

17 вересня Осінній Форум зібрав юридичну клінічну спільноту України для обговорення розвитку юридичної клінічної науки. Під час Форуму були представлені роботи українських та іноземних авторів щодо розвитку юридичної клінічної науки. Ці статті увійдуть до збірки наукових праць категорії Б наукового журналу “Правова позиція”.

“Форум став ще однією заповітною мрією членів Асоціації, яку ми втілюємо в життя. Адже за понад 20 років діяльності організації кожен з нас згенерував своє бачення юридичної клініки та її ролі (це підготовка правників зокрема, і розвиток юридичної науки загалом). За останні роки також сформувалися напрями спеціалізації юридичних клінік. Ми можемо говорити про юридичні клініки, які надають перевагу правовій просвіті, захисту прав ветеранів, консультаціям споживачів фінансових послуг тощо. Тобто, нам є про що поговорити, ми маємо арсенал наукових принципів та підходів, які можемо продискутувати, а також нові ідеї, якими готові ділитися”, – коментує Голова Асоціації юридичних клінік України Юлія Ломжець.

Підсумки Наукового Форуму АЮКУ- 2021Підсумки Наукового Форуму АЮКУ- 2021

Розпочали Форум з дискусії щодо ролі юридичної клініки в розвитку правничої освіти та обговорення результатів рейтингування правничих шкіл 2021.

Підсумки Наукового Форуму АЮКУ- 2021

Наукові статті

Автори статей представили свої напрацювання у розрізі 4 секцій:

  1. Розвиток юридичної клінічної науки
  2. Етичні та психологічні засади діяльності юридичної клініки
  3. Розвиток співпраці та партнерства в діяльності юридичних клінік. Спеціалізація в роботі юридичних клінік
  4. Правова просвіта Street Law і розвиток юридичних клінік. Міжнародний досвід діяльності юридичних клінік

Автори статей представили свої напрацювання у розрізі 4 секцій: Розвиток юридичної клінічної науки Етичні та психологічні засади діяльності юридичної клініки Розвиток співпраці та партнерства в діяльності юридичних клінік. Спеціалізація в роботі юридичних клінік Правова просвіта Street Law і розвиток юридичних клінік. Міжнародний досвід діяльності юридичних клінік

“ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІЧНОЇ НАУКИ У СВІТЛІ ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМУ ТА ПРАВОВОГО АУТОПОЕЗИСУ”

Авторки: Лілія Амелічева, керівниця юридичної клініки Донецького національного університету імені Василя Стуса та Людмила Руденко, керівниця юридичної клініки Сумського державного університету

Стаття присвячена проблематиці формування та розвитку юридичної клінічної науки у світлі людиноцентризму та правового аутопоезису. Метою статті є виявлення та вивчення передумов формування та розвитку юридичної клінічної науки (клінічного права), загальнотеоретична характеристика у авторському баченні цієї науки та її основних методологічних елементів (предмету, об’єкту, методу, функцій), базуючись на інструментарії правового аутопоезису у світлі людиноцентризму“.

Автори статей представили свої напрацювання у розрізі 4 секцій: Розвиток юридичної клінічної науки Етичні та психологічні засади діяльності юридичної клініки Розвиток співпраці та партнерства в діяльності юридичних клінік. Спеціалізація в роботі юридичних клінік Правова просвіта Street Law і розвиток юридичних клінік. Міжнародний досвід діяльності юридичних клінік

ЕТИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Авторка: Юлія Матвєєва, завідувачка навчальної лабораторії “Правнича клініка” Національного університету “Києво-Могилянська академія”

В статті йдеться про специфіку он-лайн-спілкування – комунікацію учасників освітнього процесу через технічне посередництво. Особлива увага приділяється такому поняттю, як нетикет – сукупність етичних правил електронної взаємодії. Серед цих правил виділяють правила лінгвістичного характеру (культура мови он-лайн комунікації), а також власне етичні та юридичні правила. Мова йде про повноту, достовірність, точність та актуальність інформації у мережі Інтернет. А також про дотримання юридичних аспектів інформації у он-лайн-просторі: забезпечення права особи на захист конфіденційної інформації, авторських прав і ін. Окрім того, розкриваються деякі аспекти діяльності юридичних клінік закладів вищої освіти України в он-лайн умовах”.

Автори статей представили свої напрацювання у розрізі 4 секцій: Розвиток юридичної клінічної науки Етичні та психологічні засади діяльності юридичної клініки Розвиток співпраці та партнерства в діяльності юридичних клінік. Спеціалізація в роботі юридичних клінік Правова просвіта Street Law і розвиток юридичних клінік. Міжнародний досвід діяльності юридичних клінік

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОГО ПРОФІЛЮ ОСОБИСТОСТІ (НА БАЗІ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ЗДОБУВАЧІВ-КЛІНІЦИСТІВ)

Авторки: Олена Орлова, керівниця юридичної клініки “Істина” ДДУВС та Ганна Стояцька, доцент кафедри гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

“Метою даного соціально-психологічного дослідження є вивчення зв’язку між комунікативними рисами особистості та усвідомленням стратегічних завдань первинної безоплатної правової допомоги на базі юридичної клініки. Увага до комунікативного профілю здобувачів-клініцистів обумовлена перманентними структурними та законодавчими змінами, що супроводжують первинну безоплатну правову допомогу загалом та правову освіту і юридичну клінічну діяльність зокрема. Тому об’єктом дослідження стали саме комунікативні здібності членів юридичної клініки, оскільки значення цих здібностей підвищуються в умовах, в тому числі, дистанційної або віддаленої діяльності”.

 

Автори статей представили свої напрацювання у розрізі 4 секцій: Розвиток юридичної клінічної науки Етичні та психологічні засади діяльності юридичної клініки Розвиток співпраці та партнерства в діяльності юридичних клінік. Спеціалізація в роботі юридичних клінік Правова просвіта Street Law і розвиток юридичних клінік. Міжнародний досвід діяльності юридичних клінікВЗАЄМОДІЯ КОНСУЛЬТАНТА ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ З КЛІЄНТОМ ПІД ЧАС ПЕРВИННОГО ІНТЕРВ’ЮВАННЯ:
ЮРИДИЧНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Автор: Шавкат Давлатов, керівник юридичної клініки Університету митної справи та фінансів

“Розглянуто процес модернізації юридичної освіти в сучасній Україні, розкрито значення юридичної клініки як основного інструменту практичної підготовки майбутніх юристів. Підкреслено, що юридична клініка – це база для практичної підготовки майбутнього правника шляхом надання безоплатної правової допомоги під керівництвом викладача-куратора. Студенти – консультанти юридичної клініки здобувають навички, які є мінімальним стандартом юридичної професійної діяльності правника”.

Науковий Форум АЮКУ 2021

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА З ЮРИДИЧНИМИ КЛІНІКАМИ

Авторки: Галина Татаренко, завідувачка кафедри конституційного права юридичного факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Олена Арсентьєва, декан юридичного факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та Ганна Степанова, студентська голова Юридичної клініки “Pro Bono” Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

“У статті висвітлюються окремі проблемі аспекти ефективного здійснення роботи юридичних клінік: фінансування, стандартування діяльності клінік при наданні безоплатної правової допомоги, форми та методи взаємодії юридичних клінік з представниками громадянського сектору, зокрема громадськими організаціями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності, міжнародними та міжурядовими організаціями.”

Науковий Форум АЮКУ 2021

БІЗНЕС НАПРЯМОК В ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ: СОЦІАЛЬНА ЗНАЧУЩІСТЬ ТА НАВЧАЛЬНА НЕОБХІДНІСТЬ

АвторкиГалина Капліна, керівниця Правової лабораторії клінічних методів навчання “Pro bono” Східноукраїнського національного  університету імені В. Даля та Дар’я Лєонова, адміністраторка Правової лабораторії “Pro bono” Східноукраїнського національного університету імені В. Даля

“У статті проаналізовані соціальні та навчальні потреби та передумови впровадження в діяльність юридичних клінік України напрямку правової допомоги бізнесу, розглянуто досвід функціонування правових бізнес клінік закордоном, їх організаційні основи функціонування. Також аргументовано, що бізнес напрямок діяльності сприяє зміцненню юридичної клініки як основного інструменту практичної підготовки правників з різних навчальних дисциплін, в тому числі господарського напрямку”.

Автори статей представили свої напрацювання у розрізі 4 секцій: Розвиток юридичної клінічної науки Етичні та психологічні засади діяльності юридичної клініки Розвиток співпраці та партнерства в діяльності юридичних клінік. Спеціалізація в роботі юридичних клінік Правова просвіта Street Law і розвиток юридичних клінік. Міжнародний досвід діяльності юридичних клінік

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В ЮРИДИЧНІЙ КЛІНІЦІ

Автори: Катерина Дацко, деканка юридичного факультету Державного університету економіки і технологій та Євген Стець, провідний фахівець Юридичної клініки Державного університету економіки і технологій

“У статті досліджено досвід роботи юридичних клінік України з питаннями захисту прав споживачів фінансових послуг. На прикладі роботи Юридичної клініки Державного університету економіки і технологій описано механізм дослідження цієї теми зі студентами консультантами, підготовки їх до консультування з фінансових питань та розробки і проведення занять з правової просвіти”.

Науковий Форум АЮКУ 2021

ПРАВОПРОСВІТНЯ РОБОТА ЯК НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ

Автори: Шавкат Давлатов, керівник юридичної клініки Університету митної справи та фінансів та Марія Нікуліна, студентка групи МП19-2, консультантка Юридичної клініки Університету митної справи та фінансів

“Правопросвітня робота є одним з напрямів діяльності юридичної клініки та розвитку свідомого суспільства. У статті розглянуто загальновідомі засоби впровадження правопросвітніх заходів, як основних інструментів практичної підготовки майбутніх юристів. З’ясовано, що, правопросвітня робота та правова просвіта в юридичній літературі використовуються як синоніми”.

Науковий Форум АЮКУ 2021

Керівниця юридичної клініки “Pro bono” Національного університету “Острозька академія” Марія Цип’ящук розповіла, як працювати з різними типами клієнтів у юридичній клініці. Зокрема, обговорила виклики, з якими можуть стикнутися студенти, розказала про навчання консультантів та назвали практичні поради для покращення та удосконалення їх роботи.

Науковий Форум АЮКУ 2021

На завершення Форуму відбулася й міжнародна дискусійна панель. Спікер(к)и з Німеччини, Польщі та Сполучених Штатів Америки виступили з надзвичайно цікавими й сучасними темами щодо діяльності юрклінік:

  • розвитку юридичного клінічного руху в Німеччині,
  • впровадження інноваційного підходу до інтеграції школярів, студентів права та юридичних клінік у Польщі;
  • запровадження Street Law до роботи з молоддю в соціальних медіа.

Запис Наукового Форуму дивіться на YouTube – каналі Асоціацї:

Підсумки Наукового Форуму АЮКУ- 2021: спільнота представила наукові статті та обговорила розвиток юридичної клінічної науки
X