Порадник клініциста: правила надання правової допомоги споживачам фінансових послуг
Порадник клініциста: правила надання правової допомоги споживачам фінансових послуг

У посібнику розкрито: загальні засади функціонування ринку фінансових послуг та захисту прав споживачів фінансових послуг; способи захисту прав споживачів ринку фінансових послуг; особливості захисту прав споживачів окремих сегментів ринку фінансових послуг; прецедентну практику ЄСПЛ щодо захисту прав споживачів фінансових послуг; вітчизняну судову практику у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг; тенденції, динаміку та особливості розвитку основних інститутів захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні. Для студентів-клініцистів, споживачів фінансових послуг, а також усіх, кого цікавлять питання захисту прав споживачів фінансових послуг.

Рецензенти:
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, зав. кафедри фінансового права Київського національного університету ім. Т. Шевченка;
Савченко Леся Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач сектору «Українська школа законотворчості» відділу теорії та практики законотворчої діяльності Інституту законодавства Верховної Ради України.

Колектив авторів:
Гаврилюк Руслана Олександрівна, д.ю.н., доц., зав. кафедри публічного права Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (вступ, розділ 5);

Пацурківський Петро Станіславович, д.ю.н., проф. кафедри публічного права (розділ 1);

Меленко Оксана Володимирівна, к.ю.н., доц. кафедри публічного права (розділ 4);

Романюк Ірина Ігорівна, к.ю.н., асист. кафедри публічного права (розділ 3);

Нестеренко Лідія Борисівна, асист. кафедри публічного права (розділ 2).

Авторський колектив посібника входив до складу проектної групи проєкту «Юридичні клініки – провайдери безоплатної правової допомоги споживачам фінансових послуг» та реалізовувався командою юридичної клініки та співробітників правничої школи Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. 

Навчальний посібник підготовлено в межах виконання проєкту «Юридичні клініки – провайдери безоплатної правової допомоги споживачам фінансових послуг», що реалізовується завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору»

 

Завантажити ПОСІБНИК

Порадник клініциста: правила надання правової допомоги споживачам фінансових послуг
X