Практичне право: на попередження ксенофобії
Практичне право: на попередження ксенофобії

Практичне право: на попередження ксенофобії: Навч. посіб. / Галай А. О., Галай В. О., Мосюк М. М., Пипченко Б. Ю., Скороходько К. В.; за ред. Галая А. О. – К.: КНТ, 2011. – 200 с.

Посібник спрямований на заповнення прогалини в якісних тренінгових програмах і джерелах інформації, що можуть бути застосовані у правопросвітній роботі у галузі попередження ксенофобії в молодіжному середовищі та серед інших верств населення України. Він орієнтований на формування основної компетенції в системі прав людини, що захищають від ксенофобних учинків, розглядає правові засади її протидії, сприяє розвиткові української молоді на засадах гуманізму та толерантності. Видання містить спеціальну навчальну програму, що розкриває головні положення протидії ксенофобії в Україні, алгоритми діяльності приймальні з надання юридичних і психологічних консультацій для потерпілих від ксенофобії.

Книга є апробованим тренінговим комплексом, викладеним у готовому до застосування форматі інтерактивного тренінгу. Вона побудована за стилем доступності, простоти основних категорій, спрощення і пояснення юридичної термінології.

Навчальний посібник «Практичне право: на попередження ксенофобії» стане у нагоді представникам організацій, що займаються правозахистом, правовою просвітою і соціально-психологічною допомогою як готовий комплекс для роботи з молоддю, викладачам і студентам, які цікавляться дотичною тематикою – як джерело спеціалізованої інформації.

Цю публікацію здійснено за підтримки Державного департаменту США, Бюро демократії, прав людини та праці. Думки, висновки чи рекомендації належать авторам видання і не обов’язково відображають погляди Державного департаменту США.
Твердження і аналіз, викладені в цій публікації, належать авторам, що несуть повну відповідальність за його зміст. Зміст даного видання не переглядався і не затверджувався Радою директорів Американської асоціації юристів. Тому виражені тут погляди не можна розглядати як такі, що представляють політику Американської асоціації юристів. Крім того, жодна інформація, вміщена у цій публікації, не може розглядатися як надання юридичної допомоги у конкретних справах, і читачі відповідають за отримання такої допомоги від власних адвокатів.

Завантажити

Практичне право: на попередження ксенофобії
X