МІСІЯ

Асоціація юридичних клінік України — громадське об’єднання, діяльність якого спрямована на розвиток юридичної клінічної освіти та розбудову мережі юридичних клінік.

Місією Асоціації юридичних клінік України є забезпечення функціонування якісних юридичних клінік в системі вищої юридичної освіти України.

Юридичний клінічний рух забезпечує системну підготовку юристів, готових до практичної професійної діяльності, тим самим сприяючи утвердженню в українському суспільстві верховенства права, доступу до правосуддя та підвищення рівня правової культури.

ІСТОРІЯ

Ідея юридичних клінік, у яких студенти-юристи надають безоплатні юридичні консультації простим людям виникла у середині ХІХ століття у російській Казані. Деякі інші університети використовували цей досвід, серед них, був і Київський університет св. Володимира.

Перші юридичні клініки в незалежній Україні починають з’являтися протягом 1996–1999 рр. за безпосередньої участі молодіжних, студентських та інших громадських організацій (у містах Києві, Донецьку, Львові, Одесі, Луцьку та ін.).

Завдяки фінансовій підтримці міжнародних грантодавців у 2002 році в нашій державі вже налічувалося 18 юридичних клінік у чотирнадцяти областях.

У зв’язку із цим, а також для збереження та подальшого примноження здобутків юридичного клінічного руху у 2003–2004 рр. національну мережу юридичних клінік було об’єднано в Асоціацію юридичних клінік України.

Для систематизації їх діяльності та надання допомоги у створенні нових юридичних клінік було прийнято першу редакцію Стандартів юридичних клінік України, Етичний кодекс юридичних клінік України, визначено та окреслено типовий тематичний план навчального спецкурсу з «Основ юридичної клінічної практики».

Результатом співпраці Асоціації юридичних клінік України Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України, а також Міжнародного фонду «Відродження» стала поява наказу Міністерства освіти і науки України від 3.08.2006 р. № 592 «Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України», завдяки чому відбулося закріплення на загальнодержавному рівні правового статусу юридичних клінік.

З огляду на останні дослідження в Україні існують понад 60 юридичних клінік. Забезпеченню їх якості діяльності слугує прийнята у 2014 році нова редакція Стандартів діяльності юридичних клінік України

ПРАВЛІННЯ

Андрій ГАЛАЙ

Галай Андрій Олександрович (магістр права, доктор юридичних наук, доцент).

Має більш як п’ятнадцятилітній стаж викладацької діяльності, десять років досвіду керування правничими кафедрами національних вишів України. Юридичною клінічною освітою займається з 1999 року, за цей час організував п’ятьюридичних клінік у вишах переважно системи правоохоронних органів та сприяв інституційному розвитку юридичних клінік у всіх вишах системи МВС України.Тренер юридичного клінічного руху, співавтор Стандартів діяльності юридичних клінік України (2014) та Положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України (2006).

Спеціалізації у діяльності юридичних клінік: менеджмент юридичних клінік, навчальні компоненти юридичної клінічної освіти, спеціалізовані юридичні клініки, юридичні клініки типу streetlaw.

Має понад 200 публікацій, з них понад 80 – з тематики діяльності юридичних клінік.

Юлія МАТВЄЄВА

Матвєєва Юлія Іванівна, член правління Асоціації юридичних клінік України. У юридичному клінічному русі з 2002 року як викладач куратор, пізніше – як керівник юридичної клініки Національного університету “Києво-Могилянська академія”.

Розробила у співавторстві навчальний курс “Юридичний практикум” для підготовки студентів до роботи у юридичній клініці. Ініціювала включення цього курсу до навчальної програми підготовки бакалаврів права як вибіркову навчальну дисципліну.

Є одним із розробників Стандартів діяльності юридичних клінік України, експертом та тренером програм з верховенства права та захисту прав людини Координатора проектів ОБСЄ в Україні, Міжнародного фонду “Відродження”, Асоціації юридичних клінік України

Віктор ЯНИШЕН

Янишен Віктор Петрович (кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права №1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, адвокат). Голова Правління Асоціації. Має більш як двадцятилітній стаж викладацької діяльності, Юридичною клінічною освітою займається з 2011 року, з 2011 року очолює Юридичну клініку Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Співавтор Стандартів діяльності юридичних клінік України (2014). З 1998 року займається адвокатською діяльністю. В 2013 році включений до реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу..

Спеціалізації: цивільне право, господарське право, корпоративне право, договірне право, страхові відносини, фінансові послуги, сімейне право, організація діяльності юридичних клінік.

Має понад 50 публікацій, в тому числі із питань діяльності юридичних клінік.

+38 050 3011022

4633@ukr.net

Віталій ЄЛОВ

Єлов Віталій Андрійович, один із засновників Асоціації юридичних клінік України, а у 2013-2016 роках – її голова. Керівник юридичної клініки «Ad Astra» Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, адвокат, член Ради адвокатів Волинської області, тренер-модератор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Волинській області, регіональний координатор Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області.

Має 37-літній стаж професійної діяльності, в тому числі 17 років досвіду керування юридичною клінікою та 23 роки стажу викладацької роботи. Модератор та тренер 9-ти шкіл юридичної клінічної освіти для організаторів та викладачів юридичних клінік України (2004-2014), неодноразово виступав тренером міжнародних навчальних заходах для юридичних клінік у Монголії та Росії. Модератор та тренер численних шкіл професійної майстерності адвокатів України. Ініціатор і співавтор Стандартів діяльності юридичних клінік України (2003, 2005, 2014). Має у доробку 4 навчальні посібники та понад 20 інших публікацій з тематики діяльності юридичних клінік.

+38 050 6664579; +38 098 6513487

vyassociation@gmail.com; vitalina.lutsk@gmail.com

Марія ЦИП’ЯЩУК

Цип’ящук Марія Богданівна, член Правління Асоціації юридичних клінік України.

У клінічному юридичному русі з 2004 року, спочатку – як консультант юридичної клініки “Pro Bono” Національного університету “Острозька академія”, а з 2009 року – її керівник; учасниця та переможець Національної Олімпіади юридичних клінік України (2009 р.); брала участь у Міжнародних змаганнях з консультування клієнтів ім. Брауна-Мостена (2009 рік – учасник; 2011, 2015 р. – тренер, національний представник); організатор Національної Олімпіади у 2015, 2016, 2017 роках.

Окрім діяльності в юридичній клініці, займається викладацькою та правозахисною практичною діяльністю.

+38 097 7034855

oa.probono@gmail.com; masherko@yahoo.com

Юлія ЛОМЖЕЦЬ

Ломжець Юлія Вікторівна, завідувач юридичної клініки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, доцент кафедри морського та господарського права, кандидат політичних наук, доцент. Має п’ятнадцятирічний стаж викладацької та наукової діяльності.

Член Правління Асоціації юридичних клінік України. В юридичному клінічному русі з 2013 року. Приймає участь в діяльності робочої групи Миколаївської міської ради з питань підготовки пропозицій щодо створення спеціалізованої установи з надання безоплатної правової допомоги у м. Миколаєві. Є одним із розробників Системи оцінювання якості діяльності юридичних клінік.

Спеціалізація у діяльності юридичних клінік: правове регулювання діяльності юридичних клінік, організація роботи юридичної клініки, навчальні компоненти юридичної клінічної освіти, система оцінювання якості діяльності юридичних клінік.

+38(093)475-00-84

ylomzhets@gmail.com