МІСІЯ

Асоціація юридичних клінік України — громадське об’єднання, діяльність якого спрямована на розвиток юридичної клінічної освіти та розбудову мережі юридичних клінік.

Місією Асоціації юридичних клінік України є забезпечення функціонування якісних юридичних клінік в системі вищої юридичної освіти України.

Юридичний клінічний рух забезпечує системну підготовку юристів, готових до практичної професійної діяльності, тим самим сприяючи утвердженню в українському суспільстві верховенства права, доступу до правосуддя та підвищення рівня правової культури.

ІСТОРІЯ

Ідея юридичних клінік, у яких студенти-юристи надають безоплатні юридичні консультації простим людям виникла у середині ХІХ століття у російській Казані. Деякі інші університети використовували цей досвід, серед них, був і Київський університет св. Володимира.

Перші юридичні клініки в незалежній Україні починають з’являтися протягом 1996–1999 рр. за безпосередньої участі молодіжних, студентських та інших громадських організацій (у містах Києві, Донецьку, Львові, Одесі, Луцьку та ін.).

Завдяки фінансовій підтримці міжнародних грантодавців у 2002 році в нашій державі вже налічувалося 18 юридичних клінік у чотирнадцяти областях.

У зв’язку із цим, а також для збереження та подальшого примноження здобутків юридичного клінічного руху у 2003–2004 рр. національну мережу юридичних клінік було об’єднано в Асоціацію юридичних клінік України.

Для систематизації їх діяльності та надання допомоги у створенні нових юридичних клінік було прийнято першу редакцію Стандартів юридичних клінік України, Етичний кодекс юридичних клінік України, визначено та окреслено типовий тематичний план навчального спецкурсу з «Основ юридичної клінічної практики».

Результатом співпраці Асоціації юридичних клінік України Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України, а також Міжнародного фонду «Відродження» стала поява наказу Міністерства освіти і науки України від 3.08.2006 р. № 592 «Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України», завдяки чому відбулося закріплення на загальнодержавному рівні правового статусу юридичних клінік.

З огляду на останні дослідження в Україні існують понад 60 юридичних клінік. Забезпеченню їх якості діяльності слугує прийнята у 2014 році нова редакція Стандартів діяльності юридичних клінік України

X