Асоціація юридичних клінік України як неформальна громадська спільнота почала діяти з 2002 року.

За сприяння Асоціації Міністерством освіти і науки України надіслано деканам юридичних факультетів лист про результати роботи конференції «Розвиток програм, що допомагають вдосконалювати навчально-виховний процес на юридичних факультетах» (м. Київ, 22–23 березня 2002 р.)

За сприяння Асоціації Міністерство юстиції України оприлюднило рекомендації Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення «Роль громадських приймалень та юридичних клінік по наданню правової допомоги населенню» (м. Івано-Франківськ, 1 листопада 2002 р.)

Розроблено та прийнято на першому з’їзді Асоціації юридичних клінік України першу редакцію Стандартів юридичних клінік України

Започатковано проведення Шкіл юридичної клінічної освіти для викладачів і організаторів юридичних клінік України

На другому та третьому з’їздах Асоціації юридичних клінік України прийнято Типове положення про юридичну клініку, Етичний кодекс юридичних клінік України, визначено та окреслено типовий тематичний план навчального спецкурсу «Основи юридичної клінічної практики»

Асоціація домоглась розробки і прийняття наказу Міністерства освіти і науки України від 3.08.2006 р. № 592 «Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України»

Проведено першу Всеукраїнської олімпіади юридичних клінік з інтерв’ювання та консультування клієнтів

Проведено перший Всеукраїнський тиждень права

Проведено перший Міжвузівський відкритий дебатний турнір з прав людини для команд юридичних клінік

Організовано ряд круглих столів та конференції з обговорення актуальних питань діяльність юридичних клінік України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про безоплатну правову допомогу»

Проведено перший Всеукраїнський конкурс творів-есе студентів-клініцистів «Юридична клініка: що це для нас та чому ми тут?»

На черговому Всеукраїнському з’їзді Асоціації юридичних клінік України схвалено нову редакцію Стандартів діяльності юридичних клінік України

Відновлено проведення щорічної Всеукраїнської Олімпіади юридичних клінік з консультування клієнтів як національного раунду Міжнародних змагань з консультування клієнтів імені Брауна-Мостена, яка з того часу проходить щорічно.

Розроблено та апробовано моніторинговий інструмент, що дозволяє оцінити якість діяльності юридичних клінік.

X