Асоціація юридичних клінік України як неформальна громадська спільнота почала діяти з 2003 року.

Розроблено та розпочалося впровадження Стратегічного плану розвитку Асоціації юридичних клінік України на 2018-2020 роки, з урахуванням досягнень та невдач реалізації попереднього стратегічного плану. Документ розроблявся із залученням усіх активних представників юридичного клінічого руху, а не лише Правлінням Асоціації.

Проведено 11 моніторингів юридичних клінік та вперше презентовано аналітичні результати для юрклінічної та правничої спільноти

Розроблено та розпочалося запровадження Комунікаційної стратегії Асоцації юридичних клінік України на 2018-2020 роки.

Проведено 7-ий відкритий дебатний турнір серед юридичних клінік України. Цьогоріч змагання стосувалися обговорення дискусійних питань антикорупційної тематики.

Проведено четвертий рік поспіль Всеукраїнську Олімпіаду юридичних клінік України, а команда-переможець представляла Україну на міжнародному раунді Змагань з консультування ім. Брауна-Мостена у м. Маастрихт, Нідерланди.

Проведено Літню Школу для кураторів юридичних клінік України на тему: “Юридична клінічна освіта: сучасні вимоги стандартизації та актуальні виклики”

Юридичні клініки долучаються до правозахисних моніторингів, зокрема – до Місцевого індексу прав людини.

Розроблено та апробовано моніторинговий інструмент, що дозволяє оцінити якість діяльності юридичних клінік.

Відновлено проведення щорічної Всеукраїнської Олімпіади юридичних клінік з консультування клієнтів як національного раунду Міжнародних змагань з консультування клієнтів імені Брауна-Мостена, яка з того часу проходить щорічно.

Проведено перший Всеукраїнський конкурс творів-есе студентів-клініцистів «Юридична клініка: що це для нас та чому ми тут?»

На черговому Всеукраїнському з’їзді Асоціації юридичних клінік України схвалено нову редакцію Стандартів діяльності юридичних клінік України

Організовано ряд круглих столів та конференції з обговорення актуальних питань діяльність юридичних клінік України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про безоплатну правову допомогу»

Проведено перший Міжвузівський відкритий дебатний турнір з прав людини для команд юридичних клінік

Проведено перший Всеукраїнський тиждень права

Асоціація домоглась розробки і прийняття наказу Міністерства освіти і науки України від 3.08.2006 р. № 592 «Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України»

Проведено першу Всеукраїнської олімпіади юридичних клінік з інтерв’ювання та консультування клієнтів

На другому та третьому з’їздах Асоціації юридичних клінік України прийнято Типове положення про юридичну клініку, Етичний кодекс юридичних клінік України, визначено та окреслено типовий тематичний план навчального спецкурсу «Основи юридичної клінічної практики»

Започатковано проведення Шкіл юридичної клінічної освіти для викладачів і організаторів юридичних клінік України

Розроблено та прийнято на першому з’їзді Асоціації юридичних клінік України першу редакцію Стандартів юридичних клінік України

За сприяння Асоціації Міністерством освіти і науки України надіслано деканам юридичних факультетів лист про результати роботи конференції «Розвиток програм, що допомагають вдосконалювати навчально-виховний процес на юридичних факультетах» (м. Київ, 22–23 березня 2002 р.)

За сприяння Асоціації Міністерство юстиції України оприлюднило рекомендації Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення «Роль громадських приймалень та юридичних клінік по наданню правової допомоги населенню» (м. Івано-Франківськ, 1 листопада 2002 р.)

X