Реєстр корупційних ризиків у вищій освіті

Асоціація юридичних клінік України спільно з Національним агенством з питань запобігання корупції підготували Реєстр корупційних ризиків у вищій освіті.

ЗАВАНТАЖИТИ Реєстр корупційних ризиків

Реєстр корупційних ризиків включає 4 частини:

 1. Освітнє середовище
 2. Наукове середовище
 3. Адміністративний процес
 4. Партнерство

В освітньому середовищі ми виокремили корупційні ризикиу таких процесах:

 • вступ на навчання,
 • навчальний процес,
 • неформальна освіта.

Наукове середовище:

 • навчання аспірантів та докторантів,
 • робота спеціалізованих вчених рад,
 • присудження вчених звань,
 • наукові заходи та наукові видання закладів вищої освіти,

Адміністративних процес:

 • акредитація та ліцензування,
 • підбір персоналу та кадрова політика,
 • оплата праці та стимулювання професійної діяльності персоналу,
 • отримання та управління грантами,
 • управління майном закладу вищої освіти,
 • публічні закупівлі закладу вищої освіти,
 • надання платних послуг.

Партнерство:

 • партнерство з бізнесом та іншими роботодавцями,
 • партнерство університету з політичними партіями та місцевою владою,
 • партнерство університету з громадським сектором.

Кожен з описаних корупційних ризиків включає:

 • Напрям діяльності ЗВО, процес (підпроцес),
 • Корупційний ризик,
 • Опис корупційного ризику,
 • Джерело(а) корупційного ризику,
 • Існуючі заходи контролю,
 • Ймовірність реалізації корупційного ризику,
 • Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику,
 • Рівень корупційного ризику.

Загалом, у Реєстрі досліджено 55 корупційних ризиків вищої освіти.

ЗАВАНТАЖИТИ Реєстр корупційних ризиків

Реєстр підготовлений завдяки підтримці американського народу через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID). Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю Асоціації юридичних клінік України і необов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів.

Реєстр корупційних ризиків у вищій освіті
X