Результати оцінки виконання Плану розвитку юридичної клініки “Аdiutorium”
Результати оцінки виконання Плану розвитку юридичної клініки “Аdiutorium”

Моніторинги змінюють юридичні клініки, що в черговий раз підтверджується їх новим форматом. Моніторинг “2.0.” юридичної клініки “Аdiutorium” Чернігівського національного технологічного університету показав чудовий приклад згуртованості команди та відповідальності керівника юридичної клініки.

14 лютого 2020 року моніторингова група визначила 7 напрямів розвитку юридичної клініки. Рівно через 2 місяці ми зібрали команду юридичної клініки, адміністрацію факультету та представників партнерських організацій на онлайн-зустрічі для обговорення результатів роботи з впровадження Плану.

Результати оцінки виконання плану розвитку юридичної клініки "Аdiutorium"

Які ж задачі стояли перед юридичною клінікою:

Підібрати оптимальну для закладу вищої освіти форму матеріального стимулювання для роботи у юридичній клініці. Зважаючи на карантин та структурні зміни в Університеті, де працює юридична клініка, маємо показник 20%. Варто відзначити, що керівництво факультету у цьому напряму здійснює максимальне сприяння, тому впевнена, що наступного навчального року будемо мати яскравий приклад гідної оцінки роботи у юридичній клініці.

Затвердити нове Положення про юридичну клініку, яке б відповідало сучасним особливостям роботи юридичної клініки. Дослідивши Типове Положення про юридичну клініку, розроблене Асоціацією та приклади положень інших юридичних клінік – членів Асоціації, було розроблено та підготовлено до затвердження актуальне Положення, яке відображає структуру та функціональні обов’язки персоналу юридичної клініки. Тож маємо 75% виконання цього пункту плану.

Запровадити облік консультативної роботи викладачів-кураторів у юридичній клініці. Під час моніторингу, було відзначено, що більшість роботи у юридичній клініці виконує саме керівниця юридичної клініки, однак для ефективної роботи та виключення вигорання, слід більше залучати інших викладачів та систематизувати облік їх роботи. Систематизація та належне документування роботи викладачів-кураторів дозволило виконати це завдання на 100%;

Створити умови для ефективної комунікації з клієнтами і доступу до правничих баз даних. Матеріально-технічна дуже часто є болючим питанням для ЗВО, однак без найбільш необхідних засобів неможливо організувати ефективну роботу. Нажаль, цей напрям не був реалізований, але залишаємо його як обов’язковий до виконання у найближчій перспективі;

Надавати більш змістовні консультації клієнтам юридичної клініки. Оцінка нових консультацій юридичної клініки вказує на їх значне змістовне покращення, що підкріплюється регулярною публікацією консультацій юридичної клініки на сайті Асоціації. Тому приємно констатувати 100 % за підвищену якість консультацій, які надають в юридичній клініці.

Підвищити активність навчання студентів- консультантів. Навчальні заняття зі студентами юридичної клініки є дуже важливим компонентом якісної її роботи, За умов запровадження карантину юридичній клініці вдалося виконати план з цього напряму на 40%. Однак юридичні клініки мають бути інноваційними та мобільними у своїй роботі, тому, звертаюсь до усіх юридичних клінік – членів Асоціації: не забувайте про своїх клініцистів, використовуйте карантин з користю, навчаючи їх дистанційно через спеціалізовані інтернет-платформи або ж рекомендацію студентам проходження спеціалізованих он-лайн курсів або вебінарів;

Удосконалити діловодство юридичної клініки. Діловодство є важливим елементом системної роботи, у цьому напрямі нам вдалося на 100% забезпечити оптимальність та ефективність форм для ведення обліку консультацій, роботи студентів та викладачів.

Тож, маємо загальний результат виконання плану – 62,9%, але це не завершення нашої роботи з розвитку юридичної клініки “Аdiutorium” Чернігівського національного технологічного університету. Попереду нові ідеї та їх успішна реалізація, тому хочу завершити враженнями від моніторингу 2.0. та реалізації плану від керівниці юридичної клініки Валентини Литвиненко:

“Після завершення моніторингу від Асоціації юридичних клінік України та реалізації  плану подальшого розвитку діяльності нашої юридичної клініки, складеного спільно з моніторинговою групою, можна стверджувати, що моніторинг – це підтвердження правильно обраного вектору діяльності нашої клініки, виявлення окремих фактів консерватизму у вирішення деяких питань, підтвердження  наявності поряд людей, які вірять і бачать сенс у нашій спільній діяльності, а також провокація діяти далі, але – інноваційніше, впевненіше, оцінюючи скільки всього зроблено і як багато варто, і можна зробити”.

Авторка:

Катерина Дацко, експертка із впровадження рекомендацій моніторингу юридичної клініки “Аdiutorium” Чернігівського національного технологічного університету

Проєкт “Розвиток регіонального лідерства та усталення моделі координації Асоціації юридичних клінік України” реалізується Асоціацією юридичних клінік України за фінансової підтримки Міжнародного Фонду “Відродження”.

Результати оцінки виконання Плану розвитку юридичної клініки “Аdiutorium”
X