Щорічно близько 6000 звернень громадян! Результати моніторингу юридичної клініки “Pro bono” НУ “Одеська юридична академія”

З 14 по 16 листопада 2018 року Асоціацією юридичних клінік України спільно з Національним університетом «Одеська юридична академія» проведено моніторинг діяльності Юридичної клініки Університету на предмет дотримання Стандартів діяльності юридичних клінік, затверджених у 2014 році на Всеукраїнському з’їзді АЮКУ.

Під час моніторингу досліджувалися такі напрямки діяльності юридичної клініки, як: організаційний, освітній, правозахисна та правопросвітня робота ЮК. Подібні моніторинги покликані, як забезпечити розвиток юридичних клінік у регіонах, так і дозволити Асоціації краще знати потреби мережі юридичного клінічного руху.

Участь в моніторингу взяли запрошені експерти та спікери обговорення:
Віктор Загородній, ректор Національного університету «Одеська юридична академія», доцент
Галина Ул’янова, проректор з наукової роботи, професор
Юлія Шишацька, директор Юридичної клініки НУ «ОЮА»
Юлія Ломжець, член Правління Асоціації юридичних клінік України, завідувач кафедри морського та господарського права Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, керівник моніторингової групи, к.п.н.
Ірина Бондаренко, начальник управління “Одеська міжрегіональна ресурсно-комунікаційна платформа” в “Координаційному центрі з надання правової допомоги»
Дацко Катерина, декан юридичного факультету Криворізького економічного університету ДВНЗ «КНЕУ імені В. Гетьмана», к.е.н.
Вікторія Орзіх, голова науково-практичної колегії Консультативно-дискусійного клубу нотаріату «Одеський нотаріальний клуб»
Цинєв Андрій, приватний виконавець виконавчого округу Одеської області
Луїза Романадзе, віце-президент Української академії медіації, адвокат, к.ю.н., медіатор, член правління Національної асоціації медіаторів України та Керівник комітету стандартизації НАМУ, завідувач кафедри правознавства Одеського національного економічного університету, доцент кафедри господарського права і процесу Національного університету «Одеська юридична академія»
Ірина Гловюк, адвокат, науковий радник АО «Barristers», доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального процесу НУ «ОЮА», член науково- консультативної ради при Верховному суді України
Юрій Сергєєв, керуючий партнер Юридичного бюро «Сергєєвих», адвокат, к.ю.н., доцент кафедри морського та митного права НУ «ОЮА»

юридичної клініки ОЮА

Що таке юридична клініка і її місце в місцевій громаді правової освіти і правозахисту

Юридичні клініки сьогодні – це сучасна та інтегральна складова практичної підготовки будь-якого правника. Юридичні клініки формують у студентів необхідні практичні навички майбутнього правника. Ефективно працююча юридична клініка у місті доповнює можливості безоплатного правового захисту і сприяє розвитку активної місцевої громади, підвищує рівень правової просвіти громадян. При цьому функціонування юридичних клінік вимагає порівняно незначного матеріального вкладу, у співвідношенні із значною користю для навчального процесу та формування правової обізнаності громадян.

Результати оцінювання Юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія»

Моніторинг показав, що Юридична клініка Національного університету «Одеська юридична академія» має чимало сильних сторін своєї діяльності, серед яких: історія успіху та досвід, структурний підрозділ з моменту заснування клініки, надання якісної безоплатної правової допомоги (щорічно близько 6000 звернень громадян), високий рівень організації та матеріального забезпечення клініки, підтримка юридичної клініки з боку Університету, активна представленість Юридичної клініки в юридичному-клінічному русі України. Унікальністю клініки є те, що вона є базою практики не тільки для студентів Академії, але і для студентів Міжнародного гуманітарного Університету. Загальний підсумок у 74% є дійсно показовим. Водночас, монітори відзначили, що Юридична клініка має можливості вдосконалювати деякі сфери своєї діяльності у частині інтеграції Юридичної клініки у навчальний процес та залучення сучасних напрямів проведення правопросвітньої роботи.

Що думають про моніторинг представники юридичної клініки?

Юлія Шишацька, керівник Юридичної клініки «Pro bono» НУ «ОЮА»: В період проведення судової реформи, коли в Україні як ніколи необхідні досвідчені та висококваліфіковані юристи, юридична клініка є унікальним інститутом, без якого неможливо уявити сучасну юридичну освіту незалежної держави. За підтримки президента НУ «ОЮА», академіка Сергія Васильовича Ківалова, ми створили реально діючу юридичну клініку, яка базується на використанні позитивного досвіду провідних юридичних клінік не тільки України, а навіть закордону. Погляд зовнішніх експертів дозволив оцінити реальний стан та можливості Юридичної клініки «Pro bono» в системі безоплатної правової допомоги.

Олександр Стецюк, помічник куратора Юридичної клініки «Pro bono»: Впровадженні форми організації Юридичної клініки є надзвичайно ефективними, вони допомагають студенту опанувати саме основні прикладні навички, які є необхідними в роботі юриста. Клінічна освіта, безперечно, позитивно впливає на студента-правника , змінюючи його як особистість та професіонала. Крім цього, сьогодні саме від нас, клініцистів, залежить якість безоплатної правової допомоги, яка впливає на формування нас як особистостей відповідальних та чуйних до чужих проблем.

Анастасія Матвєєва, консультант Юридичної клініки «Pro bono», учасниця «Літньої школи»: Без перебільшення можна стверджувати, що сучасна юридична клініка сприяє формуванню особистості юриста нового покоління – соціально відповідального та компетентного. Допомагаючи людині з реальними проблемами, я усвідомлюю той рівень відповідальності, який покладає на мене обрана професія.

юридичної клініки ОЮА

Контакти юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія»:
Директор юридичної клініки Юлія Шишацька
Адреса: м. Одеса, вул. Черняховського, буд.2
Контактний телефон: (048) 777-27-61
Адреса електронної пошти: lawclinic@onua.edu.ua

Моніторинги юридичних клінік проводяться Асоціацією юридичних клінік України у партнерстві з ВБО “Українська фундація правової допомоги”, за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” в рамках реалізації проекту “Розвиток інституційної спроможності Асоціації / мережі юридичних клінік України.”

Авторка публікації: Катерина Дацко

Щорічно близько 6000 звернень громадян! Результати моніторингу юридичної клініки “Pro bono” НУ “Одеська юридична академія”
Scroll Up
X