Розвиток регіонального лідерства – запорука розвитку мережі юрклінік
Розвиток регіонального лідерства – запорука розвитку мережі юрклінік

Ідея розвитку регіональної співпраці та посилення спроможності юридичних клінік не нова. В тому чи іншому вигляді вона обговорювалася протягом останніх п’яти років. Проте далі розмов справа не йшла. Керівники юридичних клінік регулярно брали участь у щорічних з’їздах, найактивніші – в школах АЮКУ, але, повертаючись до повсякденної рутини, забували про регіональне лідерство до наступної зустрічі.

Не дивлячись на пробуксовування розвитку регіональної співпраці, юридичний клінічний рух демонстрував зростання: збільшувалася чисельність клінік, кількість залучених викладачів та студентів. Спільнота юридичних клінік стала більш згуртованою і стабільною. До роботи більшості клінік долучилися керівники і викладачі-куратори, які постійно та професійно займаються юридичною клінічною освітою.

Зростала й інституційна спроможність АЮКУ. Останні два роки ми успішно реалізували низку ініціатив, спрямованих на системний розвиток мережі юридичних клінік. Так, у розвиток Стандартів було розроблено Інструмент оцінювання стандартної якості діяльності юридичних клінік та було запущено процес моніторингів. Впроваджене середньострокове стратегування діяльності, системно та ефективно впроваджуються заходи Стратегічного плану та Комунікаційної стратегії АЮКУ.

Після успішної реалізації проєкту “Розвиток інституційної спроможності Асоціації / мережі юридичних клінік України” (у партнерстві з Українською фундацією правової допомоги за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”), ми усвідомили дві речі: перша – ми здатні на більше, друга – розвиток мережі неможливий без посилення спроможності самих юридичних клінік. В результаті розвиток регіонального лідерства мережі юридичних клінік став одних з основних пріоритетів розвитку Асоціації.

Першим кроком в пошуку майбутніх лідерів юридичного клінічного руху  стала Перша Українсько-польська школа для викладачів юридичних клінік, що відбулася в червні 2019 року у Варшаві. Учасники Школи детально та відверто обговорили бачення розвитку регіональної співпраці та можливих проблем і представили власні проєктні ініціативи. Вперше за багато років, окрім бажання розвивати юридичний клінічний рух в регіонах, ми отримали конкретні пропозиції та проєкти від людей зацікавлених і вмотивованих їх впроваджувати. Що ще потрібно? Фінансування!

Розвиток мережевих ініціатив та посилення регіонального співробітництва – це один із напрямків проєкту “Розвиток регіонального лідерства та усталення моделі координації Асоціації юридичних клінік України”, підтриманого Міжнародним фондом “Відродження” влітку 2019 року.

Впровадження проєкту дозволило провести конкурс та надати фінансування трьом проєктам, які, на нашу думку, дозволять запустити співпрацю між юридичними клініками та посилить їх спроможність до самостійного пошуку та реалізації проєктів.

Проєкт “Посилення регіональної та міжсекторальної співпраці юридичних клінік Київщини” виконується Юридичною клінікою “Право і практика” Білоцерківського Національного аграрного університету у співпраці з ЮК Університету державної фіскальної служби України та ЮК Академії адвокатури України.

Проєкт має дві стратегічні цілі. Перша – провести аналіз стейкхолдерів та їх інтересів, дослідити український ринок провайдерів безоплатної правової допомоги.

З ким і для кого ми працюємо? Хто наші партнери? Які організації зацікавлені в розвитку юридичної клінічної освіти? Якою має бути оптимальна модель партнерської співпраці? На всі ці питання відповість «Мапа взаємодії юридичних клінік зі стейкхолдерами».

“Мапа” має стати практичним інструментом і буде використовуватись як дороговказ для юридичних клінік на шляху побудови успішної міжсекторальної співпраці усіх учасників системи надання безоплатної правової допомоги.

Сучасне правопросвітнє заняття не можливе без залучення інноваційних методик викладання у правопросвітній діяльності. Саме тому другою ціллю проєкту став розвиток навичок студентів-клініцистів з організації правопросвітніх занять та підвищення фінансової грамотності шкільної молоді. Результатом реалізації правопросвітньої частини проєкту стане серія занять “Податки – це легко”.

Проєкт “Юридичні клініки – агенти популяризації медіації як способу вирішення спорів” виконується Юридичною клінікою Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича співпраці з ЮК   Університету Короля Данила, ЮК Прикарпатського  університету імені Василя Стефаника та ЮК “Феміда” Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ.

Чи можуть юридичні клініки вирішувати спори за допомогою медіації? Можуть,  впевнені автори проєкту. Головне – навчити студентів-консультантів доносити переваги медіації та переконувати клієнта у її дієвості. Для цього самі клініцисти мають знати базові основи медіації та популяризувати медіацію серед населення. Відповідно метою проєкту є створення та розвиток на базі юридичних клінік регіональної мережі агентів популяризації медіації.

Проєкт “Безкоштовна юридична підтримка малого бізнесу” виконується Юридичною клінікою “Pro Bono” Національного університету “Острозька академія” співпраці з ЮК Українського католицького університету, ЮК ХУУП імені Леоніда Юзькова та ЮК “Liberta” Тернопільського національного економічного університету.

Питання про спеціалізацію юридичних клінік та розширення кола можливих клієнтів поставало не раз, але в більшості випадків, керуючись типовим Положенням “Про юридичну клініку” та законодавством про безоплатну правову допомогу, клініки обмежувалися консультуванням малозабезпечених громадян. Даний проєкт – спроба вийти за рамки і надати можливість студентам працювати з абсолютно новою категорією справ. Суть проєкту полягає в наданні консультантами юридичних клінік-учасниць ініціативи безоплатної правової допомоги представникам малого підприємництва та можливості набути комплексних знань та досвіду у сфері, з якою вони стикнулися б лише на роботі.

Кожен з представлених проєктів унікальний та має власні амбітні цілі. Для їх реалізації проводяться та плануються різноманітні заходи та активності. Для Асоціації ж дані проєкти – це крок у правильному напрямку. Розвиток регіонального лідерства та розбудова горизонтальної моделі управління – це майбутнє мережі. Сподіваємося, що після успішної реалізації поточних проєктів, нас чекають нові цікаві ініціативи.

Авторка:

 Юлія Ломжець, виконавча директорка Асоціації юридичних клінік України

Розвиток регіонального лідерства – запорука розвитку мережі юрклінік
X