Розвиток юридичної клінічної науки і освіти: виклики та перспективи. Тематичний випуск Правничого часопису ДонНУ ім. Василя Стуса
Розвиток юридичної клінічної науки і освіти: виклики та перспективи. Тематичний випуск Правничого часопису ДонНУ ім. Василя Стуса

29 квітня відбувся Міжнародний науковий форум «Розвиток юридичної клінічної науки і освіти: виклики та перспективи», до організації якого долучилися Міністерство освіти і науки України, Донецький національний університет імені Василя Стуса та Юридична клініка університету, Польська фундація юридичних клінік та громадська організація «Трудові ініціативи». На форумі були представлені наукові доповіді учасників з усієї країни, які стосувалися проблем та викликів, що постали перед  юридичною клінічною освітою та наукою.

За результатами форуму опубліковано тематичний випуск наукового фахового видання «Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса» зі статтями учасників форуму.

Завантажити випуск 

В наукових статтях, розміщених в часописі, досліджуються актуальні питання юридичної клінічної освіти і науки, зокрема щодо ролі юридичних клінік у юридичній освіті та системі безоплатної правової допомоги, специфіки роботи юридичних клінік у різних сферах права та з різними клієнтами, особливостей сучасного етапу розвитку юридичної клінічної освіти в контексті диджиталізації тощо.

Розвиток юридичної клінічної науки і освіти: виклики та перспективи. Тематичний випуск Правничого часопису ДонНУ ім. Василя Стуса
X