Щорічний рейтинг правничих шкіл: перше місце посіла правнича школа НаУКМА
Щорічний рейтинг правничих шкіл: перше місце посіла правнича школа НаУКМА

Рейтинг правничих шкіл (далі – рейтинг) має на меті оцінити рівень різних правничих шкіл в Україні, показати, наскільки вони відрізняються між собою, надати інформацію для вступників, щоб сприяти поінформованому вибору місця навчання, та для роботодавців, щоб сприяти поінформованому набору працівників, а також має на меті стимулювати розвиток правничих шкіл та підвищення якості юридичної освіти в Україні.

Розробка та впровадження цього інструменту рейтингування правничих шкіл стали можливими завдяки ініціативі Асоціації правників України за підтримки Програми USAID «Нове правосуддя» та у співпраці з American Chamber of Commerce в Україні, Асоціацією юридичних клінік України, Лігою студентів Асоціації правників України, Проєктом ЄС «Право-Justice», Фундацією DEJURE та Forbes Україна.

Щорічний рейтинг правничих шкіл: перше місце посіла правнича школа НаУКМА

Критерії допуску правничих шкіл до рейтингування

  1. На денній формі сукупно навчається 150 студентів
  2. На останньому ЄФВВ не менше 60% студентів подолали порогові бали з Права, за умови, що складали іспит не менше 10 осіб

За цих умов до рейтингу потрапили 59 правничих шкіл

Підбір критеріїв

Ми запропонували перелік критеріїв, важливість яких була оцінена фокус-групою (викладачі та представники правничих професій) від 1 (мінімум) до 10 (максимум)

Після обговорення робочою групою, врахування згаданих вище правил та можливості збору даних за тими чи іншими критеріями, був сформований перелік та визначена вага критеріїв, що увійшли до методології.

Критерії та їх вага

  1. Рівень професійних знань випускників – 30% (60 балів)
  2. Рівень критичного мислення випускників – 15% (30 балів)
  3. Рівень викладання іноземної мови – 10% (20 балів)
  4. Привабливість магістерських програм – 10% (20 балів)
  5. Привабливість бакалаврських програм – 10% (20 балів)
  6. Рівень довіри роботодавців до школи – 25% (50 балів)

Максимум балів – 200

Критерій 1: Рівень професійних знань

Визначається на основі середнього балу з блоку тесту «Право» серед випускників бакалаврських програм, які подолали поріг під час останнього проведеного ЄФВВ

Критерій 2: Рівень критичного мислення

Визначається на основі середнього балу з блоку тесту «ТЗНПК» серед випускників бакалаврських програм, які подолали поріг під час останнього проведеного ЄФВВ

Критерій 3: Рівень викладання іноземної мови

Визначається на основі різниці між результатом зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови до навчання на бакалавраті та результатом з єдиного вступного іспиту з відповідної іноземної мови у рік випуску з бакалаврату випускників

Критерій 4: Привабливість магістерських програм

Визначається на основі середнього балу з блоку тесту «Право» серед вступників магістерських програм, які подолали поріг під час останнього проведеного ЄФВВ та здобули ступінь бакалавра в іншому закладі вищої освіти

Критерій 5: Привабливість бакалаврських програм

Визначається на основі середнього конкурсного балу серед вступників бакалаврських програм з Права та Міжнародного права, які були зараховані до закладу освіти на денну форму та бюджет

Критерій 6: Рівень довіри роботодавців до правничої школи

Визначається на основі опитування юридичних фірм.

Пройти опитування було запрошено

1) ТОП-30 юридичних фірм відповідно до національного рейтингу;

2) від 4 до 6 провідних регіональних фірм Харкова, Львова, Одеси та Дніпра;

3) від 1 до 3 провідних регіональних фірм від інших регіонів України, визначених Асоціацією правників України.

* 0 балів — для критеріїв №3. «Іноземна мова» та №6. «Рівень довіри роботодавців» означає найнижчий результат за пропорційною шкалою

** 0 балів — для критерію №4. «Привабливість магістерських програм» може означати: 1) відсутність магістерських програм; 2) відсутність осіб, які вступили до цього ЗВО на магістерську програму, отримавши ступінь бакалавра в іншому ЗВО; 3) відсутність в ЄДЕБО даних про осіб, які вступили до цього ЗВО на магістерську програму, отримавши при цьому ступінь бакалавра в іншому ЗВО.

*** 0 балів — для критерію №5. «Привабливість бакалаврських програм» може означати: 1) відсутність бакалаврських програм; 2) відсутність в ЄДЕБО даних про осіб, які вступили до цього ЗВО на бакалаврську програму.

Методологія рейтингування правничих шкіл

Рейтинг

Джерело – https://uba.ua/ukr/annual_ranking_law_schools_21/

Щорічний рейтинг правничих шкіл: перше місце посіла правнича школа НаУКМА

 

Щорічний рейтинг правничих шкіл: перше місце посіла правнича школа НаУКМА
X