Street Law – американський жаргонізм чи спосіб “прокачування м’язів” студентами юридичних клінік?
Street Law – американський жаргонізм чи спосіб “прокачування м’язів” студентами юридичних клінік?

Нещодавно відбувся осінній Форум Асоціації юридичних клінік України, який мав на меті обговорення методів підвищення практичних навичок студентів-юристів, оптимізації та автоматизації юридичних та навчальних процесів, а також розвитку трендових тематичних напрямів освітніх програм підготовки правників.

У продовження теми Форуму керівниця Правничої клініки Національного університету “Києво-Могилянська академія” Юлія Матвєєва підготувала блог щодо навиків правника у програмі Street Law, його переваги та важливість.

“Вуличне право” – це неадаптований переклад англомовного жаргонізму, який ще з 70-х рр. минулого століття увійшов у вжиток.

Правопросвітня програма Street Law давно стала частиною юридичної клінічної освіти. В Україні моніторинги, які проводили експерти Асоціації юидичних клінік України (АЮКУ) впродовж останніх трьох років довели важливість Street Law як для майбутніх правників, так і для різних груп населення. А осінній Форум АЮКУ- 2020 за допомогою надзвичайних іноземних та вітчизняних експертів вкотре підтвердив це.

Цікавими результатами досліджень поділились Лі Арбетман та Емі Уолес, представники  Street Law Inc., США. Емі провела анкетування 63 респондентів, студентів 20 юридичних шкіл, які відповідали на такі запитання:

  • Як участь у програмі Street Law підготувала Вас до професійної діяльності?
  • Які навички правника Ви отримали?

Результати опитування виявились надзвичайно цікавими та корисними для юридичних клінік. Навички, зазначені студентами, представлені в порядку важливості:

  • Пояснення юридичних тем для неюристів. Формуючи цей навик, студент вчиться висловлюватись простою, доступною, “людською” мовою. Для звичайних “обивателів” це є необхідним – розуміти складні юридичні терміни, свої права та зміст юридичних документів;
  • Розвиток комунікаційних \навиків, публічних виступів поза університетською аудиторією. Потрапляючи у середовище непрофесіоналів, студент, з одного боку, відчуває себе впевненіше. Він знає матеріал, він його доносить до слухачів. З іншого боку – студент може хвилюватись говорити публічно. У будь-якому випадку при цьому формуються важливі навички пристосування до аудиторії, стресостійкості та ін.;
  • Поглиблення знань про правові явища та поняття. Зрозуміло, що, готуючи певну тему для слухачів, студент значно поглибить свої знання. Доносячи інформацію до аудиторії, інтерпретуючи її, відбувається “прокачка” знань і, таким чином, глибше їх засвоєння;
  • Розвиток аналітичних здібностей і дослідницького компоненту у навчанні студента. На важливості цього навику особливо наголошував і Джоні Хол, професор права університету Нортумбрії, Великобританія. Мається на увазі, не тільки виконання студентами власне наукових робіт – курсових, дипломних та дисертацій.

Мова йде про дослідницький підхід у навчанні – аналітично підходити до викладення будь-якого питання, виконання завдання: готуючи консультацію, правопросвітницьке заняття в юридичній клініці (і не тільки). В процесі дослідження якогось питання студенти здійснюють пошук нових знань, які до цього можуть бути невідомі іншим, в тому числі і викладачеві.

За такого підходу роль викладача-куратора юридичної клініки транформується: він є не керівником, який нав’язує своє бачення вирішення проблеми, а координатором, фасилітатором, який спрямовує дослідження студентів у певному напрямку. Такі взаємини у юридичній клініці створюють і відповідну атмосферу взаємоповаги, взаємовідповідальності, бажання пошуку нового та створення цікавих продуктів (проєктів, презентацій, статей, відео-роликів і ін.);

  • Розвиток культурних компетентностей, зв’язок з місцевою спільнотою. Насправді, для професійного майбутнього студента є необхідним, оскільки може суттєво полегшити його влиття в громаду після університету.

То ж сприяймо спільними зусиллями в АЮКУ подальшому розвитку програми Street Law для виховання нового покоління.

Street Law – американський жаргонізм чи спосіб “прокачування м’язів” студентами юридичних клінік?
X