Ухвалено стратегічний план діяльності АЮК України на 2016-2018 роки

План заснований на оцінці роботи Асоціації юридичних клінік України у 2013-2016 роках, внаслідок чого були визначені орієнтири завдань для роботи АЮКУ на основі аналізу досвіду роботи в 2013 – 2016 р.р.:

1. Включити юридичні клініки в навчальний процес ВНЗ

2. Визначити та посилити роль юридичних клінік в системі безоплатної правової допомоги

3. Міжнародна співпраця

4. Інституційний розвиток АЮКУ

Також було визначено місію Асоціації юридичних клінік України.

План містить 2 ключових напрями діяльності АЮКУ:

1. Сприяння розвитку якісної юридичної клінічної освіти в Україні

Мета – юридична клінічна освіта є невід’ємною частиною вищої юридичної освіти

2. Мережування юридичного клінічного руху

Мета – спільнота юридичних клінік і кожна окрема юридична клініка діють на стандартних засадах якості, вони відомі в суспільстві та у іноземних аналогічних мережах і є авторитетними партнерами, юридичних клінічний рух системно проводить традиційні заходи і бере участь у важливих для юридичних клінік напрямах суспільного розвитку

Основні завдання у напрямі сприяння розвитку якісної юридичної клінічної освіти в Україні:

* Прийняте оновлене Положення про діяльність юридичної клініки: структурний підрозділ; наявність ЮКО в ліцензійних умовах ВНЗ; спецкурс ОЮКП; унормування навантаження (труд. обов.) працівників ЮК; стандарти АЮКУ; забезпечення ЮК; сертифікат випускника ЮК; особлива практика

* Особливості практичного навчання студентів на базі юридичних клінік відображено в Стандартах підготовки бакалаврів права

* Особливості практичного навчання студентів на базі юридичних клінік відображено в законопроекті “Про вищу юридичну освіту”

* Унормування і забезпечення деталей навчальних компонентів ЮКО актами МОН:

· Спецкурс з основ юридичної клінічної практики включено в навчальні плани підготовки бакалаврів у юридичних вишах (як вибірковий курс)

· Розроблені вимоги до юридичної клінічної освіти як умови ліцензування ВНЗ

· Реальне проходження студентами практики на базі юридичної клініки як офіційної практики студентів

· Унормоване навантаження працівників ЮК

* Якісне методичне забезпечення ЮКО

Основні завдання у напрямі мережування юридичного клінічного руху:

* Якісне інформування про діяльність юридичних клінік і їх комунікація

* Юридичні клініки впливають на важливі напрями суспільного розвитку

* Налагоджений моніторинг дотримання Стандартів діяльності юридичних клінік України

* Спільнота юридичних клінік відома своїми системними і якісними мережевими заходами, та бере участь у іноземних заходах юридичного клінічного руху

* Юридичні клініки функціонують незалежно від адміністративних змін у вишах, АЮКУ системно працює з ними

* Досягнення сталого рівноправного партнерства АЮКУ та УФПД

Ухвалено стратегічний план діяльності АЮК України на 2016-2018 роки
X