Тренінг-демонстрація “навчаьлний моніторинг діяьлності юридичних клінік України”