Відкритий лист ОГС щодо бездіяльності суб’єктів владних повноважень у питанні усунення бар’єрів для фінансування місцевим самоврядуванням безоплатної первинної правової допомоги

Кабінет Міністрів України

Міністерство юстиції України

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ

організацій громадянського суспільства щодо бездіяльності субʼєктів владних повноважень у питанні усунення бар’єрів для фінансування місцевим самоврядуванням безоплатної первинної правової допомоги

Київ, 15 лютого 2022 року

Станом на сьогодні в Україні проблемним залишається питання залучення органами місцевого самоврядування (далі – ОМС) юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги. Така ситуація склалася через неузгодженість між положеннями Закону України «Про безоплатну правову допомогу», Закону України «Про публічні закупівлі» та Порядку та критеріїв залучення органами місцевого самоврядування юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15.06.2012 №891/5 (далі – Порядок). Так, частинами 5-6 статті 12 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» передбачено право ОМС укладати з юридичними особами приватного права, які відповідно до свого статуту мають право надавати правову допомогу, договори про надання на постійній або тимчасовій основі первинної правової допомоги на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці відповідно до Порядку, який затверджується Міністерством юстиції України. Водночас, відповідно до статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі», ОМС є замовниками в розумінні цього закону та зобов’язані здійснювати закупівлі послуг з надання безоплатної первинної правової допомоги з дотриманням вимог цього ж таки закону. Суть неузгодженості полягає в тому, що Порядок зобов’язує ОМС проводити окрему конкурсну процедуру для залучення юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги, що прямо суперечить положенням Закону України «Про публічні закупівлі», вимоги якого є обов’язковими для ОМС при закупівлі послуг із надання безоплатної первинної правової допомоги.

Ця проблема існує з 2016 року та особливо загострилася у зв’язку із набуттям 19 квітня 2020 року чинності нової редакції Закону «Про публічні закупівлі», згідно із якою поріг для обов’язкового проведення закупівель через офіційний майданчик електронної системи публічних закупівель України ProZorro знизився з 200 до 50 тисяч грн. Наслідком описаної ситуації стало відсутність реального фінансування та виконання існуючих місцевих цільових програм щодо залучення ОМС юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги. Неможливість фінансування безоплатної первинної правової допомоги із місцевих бюджетів перешкоджає доступу мешканців громад до отримання правових послуг для вирішення їх правових проблем.

Ще одним негативним наслідком тривалого періоду існування цієї проблеми є те, що нівелюються багаторічні зусилля з розроблення та впровадження таких програм у територіальних громадах, підривається стійкість та сталість роботи правозахисних організацій, особливо тих, які працюють в сільській місцевості.

Організації громадянського суспільства неодноразово порушували питання необхідності вжиття заходів Міністерством юстиції України, Міністерством економіки України та Координаційним центром з надання правової допомоги до усунення перешкод для повноцінного виконання ОМС своїх повноважень, передбачених статтею 38-1 Закону України «Про місцеве самоврядування» (повноваження у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги). Ще в березні 2021 року громадська спілка «Мережа правового розвитку» звернулася до Міністерства юстиції України з проханням вирішити окреслену проблему та залучити до обговорення можливих шляхів вирішення ширше коло заінтересованих сторін.

Не отримавши належної реакції від Міністерства юстиції України на всі звернення та пропозиції, у липні 2021 році експерти громадської спілки «Мережа правового розвитку» та експерти, які спеціалізуються на практиці проведення публічних закупівель, дослідили окреслену проблему та запропонували можливі шляхи її вирішення у Експертному звіті щодо спрощення та впорядкування доступу громадян до безоплатної первинної правової допомоги, зокрема щодо можливості залучення органами місцевого самоврядування до надання такої допомоги юридичних осіб приватного права у контексті усунення прогалин між правовими режимами надання безоплатної правової допомоги (БПД) та публічних закупівель (далі – Експертний звіт). Експертний звіт отримав схвальну рецензію від експерта Transparency International Україна. Також були вжиті всі можливі заходи для залучення представників Міністерства юстиції України та Координаційного центру з надання правової допомоги до роботи на даним Експертним звітом та до його рецензування. Проте і на цьому етапі не вдалося отримати змістовний зворотній зв’язок від профільного відомства. Всі спроби організувати робочі зустрічі для пошуку спільних шляхів до розв’язання окресленої проблеми залишилися без належної реакції.

6 жовтня 2021 року під час презентації Експертного звіту та експертної дискусії представники 32 організації громадянського суспільства, які діють у сфері доступу до правосуддя, підтримали спільну заяву, адресовану Міністерству юстиції України, Міністерству економіки України та Координаційному центру з надання правової допомоги, щодо подолання барʼєрів для фінансування місцевим самоврядуванням безоплатної первинної правової допомоги. У цій заяві представники громадянського суспільства закликали субʼєктів владних повноважень:

1) підготувати спільне роз’яснення Міністерства юстиції України та Міністерства економіки України щодо режимів залучення/закупівлі послуг первинної БПД органами місцевого самоврядування з огляду на існуючу колізію між Законом України «Про публічні закупівлі» та Порядком;

2) внести запропоновані у Експертному звіті зміни до Порядку;

3) створити робочу групу з представників Міністерства юстиції України, Міністерства економіки України, Координаційного центру з надання правової допомоги, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, спеціалізованих правозахисних організації громадянського суспільства для вдосконалення законодавства, що дозволить місцевому самоврядуванню повноцінно виконувати свої повноваження, встановленні в статті 38-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Із трьох адресатів спільної заяви тільки Міністерство економіки України надало відповідь по суті та підтвердило готовність долучитися до запропонованої робочої групи.

Отже, на цей час:

–   з боку Міністерства юстиції України та Координаційного центру з надання правової допомоги НАЛЕЖНА РЕАКЦІЯ на Експертний звіт ВІДСУТНЯ;

–   спільні розʼяснення Міністерства юстиції України та Міністерства економіки України НЕ ПІДГОТОВЛЕНІ, а робоча група для вдосконалення законодавства НЕ СТВОРЕНА;

–   за інформацією Директора Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Олександра Олійника від 10 листопада 2021 року «…проблемне питання було детально проаналізовано, за результатами чого напрацьовано пропозицію розвʼязання проблеми… Наразі здійснюється узгодження Пропозиції з самостійними структурними підрозділами Міністерства юстиції України», однак УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТІ, що викликає сумніви в існуванні згаданих пропозицій;

–   Координаційний центр з надання правової допомоги в особі виконувача обовʼязків директора Олександра Баранова від вирішення проблемного питання САМОУСУНУВСЯ, вказавши на «готовність» брати участь в опрацюванні проєкту щодо внесення змін у разі його залучення до такої роботи;

–   Директорат правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України у січні 2022 року презентував ЗВІТ про результати моніторингу впровадження та аналізу ефективності прийнятих нормативно-правових актів за 2021 рік, у якому в розділі ІІ «Ефективність нормативно-правового регулювання у сфері адвокатури та надання безоплатної правової допомоги» державна експертка експертної групи з питань суміжних з правосуддям правових інститутів Поліна Павлюк виділяє лише дві проблеми, жодна з яких НЕ СТОСУЄТЬСЯ надання безоплатної первинної правової допомоги ОМС.

Водночас Координаційний центр з надання правової допомоги підтримує пропозиції громадянського суспільства щодо напрацювання спільних пропозицій щодо розроблення стандартів надання безоплатної правової допомоги, проведення заходів щодо посилення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги, сприяння впровадженню громадських ініціатив, спрямованих на налагодження конструктивного діалогу між громадськістю та державними інституціями (лист цієї установи від 02.02.2022 р. №001/12.2-07/345). Слід зазначити, що організації громадянського суспільства підтримують таку позицію Координаційного центру з надання правової допомоги, зокрема активізацію роботи із виконання Меморандуму про взаємодію надавачів правової допомоги в Україні, підписаного ще в червні 2018 року.

Таким чином, у 2022 році громадяни України фактично продовжують бути обмеженими у ефективному доступі до правосуддя через бездіяльність Міністерства юстиції України та нереалізацію раніше взятих на себе зобов’язань.

Закликаємо Міністерство юстиції України НЕВІДКЛАДНО створити робочу групу з представників Міністерства юстиції України, Міністерства економіки України, Координаційного центру з надання правової допомоги, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, спеціалізованих правозахисних організацій громадянського суспільства та правничої спільноти, ключовим завданням якої має стати усунення перешкод для повноцінного виконання ОМС своїх повноважень, передбачених статтею 38-1 Закону України «Про місцеве самоврядування» (повноваження у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги).

Займаючи конструктивну позицію до розв’язання порушених у цьому листі проблемних питань, пропонуємо наступний перелік першочергових питань для опрацювання робочою групою:

  1. Всебічне публічне експертне обговорення пропозицій, висловлених в спільній заяві 32 організацій громадянського суспільства, які діють у сфері доступу до правосуддя, що детально описані в Експертному звіті та концептуальній записці щодо подолання бар’єрів для фінансування місцевим самоврядуванням безоплатної первинної правової допомоги.
  2. Підготовка пропозицій щодо розроблення стандартів надання первинної правової допомоги надавачами правових послуг, в тому числі недержавними.
  3. Аналіз ефективності та дієвості існуючого механізму взаємодії надавачів правових послуг, в тому числі недержавних, з питань перенаправлення клієнтів для вирішення їх правових питань до інших надавачів безоплатної правової допомоги.

Агенція демократичного розвитку Донбасу

Агенція місцевих ініціатив

Асоціація громадських радників України

Асоціація об’єднаних територіальних громад України

Асоціація юридичних клінік України

Асоціація юристів м. Кам’янець-Подільський

Білоцерківська міська громадська організація “Правова єдність”

Вектор прав людини

Всеукраїнська коаліція з надання правової допомоги

Громадська платформа

Карпатський регіональний центр дорадництва

Мережа правового розвитку

МІЦЬ (Молодіжний ініціативний центр)

Перспектива нова

Північна правозахисна група

Подільська правова ліга

Подільський центр прав людини

Право на захист

Скадовщина – мій рідний край

СТЕП (Стратегії і технології ефективного партнерства)

Суспільна служба правової допомоги

Трансперенсі Інтернешнл Україна

Хмільницька районна громадська організація “Право”

Україна без тортур

Українська Гельсінська спілка з прав людини

Українська фундація правової допомоги

Фонд розвитку Каховської громади

Центр економічно-правового розвитку

Центр права

Час Збирати Українців

Черкаський правозахисний центр

Чернівецька обласна громадська організація “Комітет виборців”

Чернігівський громадський комітет захисту прав людини

Відкритий лист ОГС щодо бездіяльності суб’єктів владних повноважень у питанні усунення бар’єрів для фінансування місцевим самоврядуванням безоплатної первинної правової допомоги
Позначено на:            
X