Юридична клініка “Астрея” Київського університету імені Бориса Грінченка
Рік заснування юридичної клініки 2014
Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ ЗВО із штатом
Контактні дані юридичної клініки:

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2) телефон

3) електронна пошта

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах

5) відповідальна особа

вул. Маршала Тимошенко, 13Б, м. Київ
(044) 485-21-74, (063)031-23-02
 astrea@kubg.edu.ua
http://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/yurydychna-klinika-astreya/47-struktura/pidrozdili.html
Чернега Андрій Петрович, доцент кафедри публічного та приватного права, керівник
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 1. Викладачів-кураторів 5
2. Студентів 20
Показники роботи юридичної клініки у 2016 році 1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової допомоги 200
б) юридичне консультування 150
в) підготовка правових несудових документів 34
г) підготовка  процесуально-правових документів 27
д) представництво інтересів в судах та інших органах 2
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі тощо) 12
б) інтерактивні заняття (практичне право / streetlaw) 0
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо 2
Галузі надання правової допомоги широке коло галузей, за виключенням таких: кримінальне, податкове, господарське право
Ведення обліку консультацій журнал; паперовий архів; інше: внутрішня документація (звіти
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти інше: майстер-класи
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою студентів зараховується як практика
Юридична клініка “Астрея” Київського університету імені Бориса Грінченка
X