Юридична клініка «Астрея» Київського університету імені Бориса Грінченка
Юридична клініка «Астрея» Київського університету імені Бориса Грінченка
Рік заснування юридичної клініки 2014
Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ ЗВО із штатом
Контактні дані юридичної клініки:

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2) телефон

3) електронна пошта

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах

5) відповідальна особа

 

1. м.Київ, вул. Левка Лук’яненка, 13б

2. +38 044 461 02 47; +38063 031 23 02
3. astrea@kubg.edu.ua
4. https://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/yurydychna-klinika-astreya/pro-pidrozdil.html
5. Чернега Андрій Петрович
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 1. Викладачів-кураторів 8
2. Студентів 12
Показники роботи юридичної клініки у 2022 році 1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової допомоги 140
б) юридичне консультування 220
в) підготовка правових несудових документів 6
г) підготовка  процесуально-правових документів 3
д) представництво інтересів в судах та інших органах 2
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі тощо) 2
б) інтерактивні заняття (практичне право / streetlaw) 2
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо) 1
Галузі надання правової допомоги
Цивільне право, Сімейне право, Адміністративне право, Права військових та ветеранів, членів їх сімей, Права внутрішньо переміщених осіб, Права дітей
Ведення обліку консультацій
Паперовий журнал, паперовий архів
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Заняття поза навчальним планом
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою студентів
Зараховується лише за період практики згідно із навчальним планом
Юридична клініка «Астрея» Київського університету імені Бориса Грінченка
X