Перші успіхи юридичної клініки ЧНУ після моніторингу
Перші успіхи юридичної клініки ЧНУ після моніторингу

Восени 2019 року юридична клініка Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького пройшла моніторинг діяльності відповідно до Стандартів Асоціації юридичних клінік України. Після моніторингу Асоціація разом з представниками клініки працювали над поетапним впровадженням наданих рекомендацій та затвердили План розвитку юридичної клініки.

Про успіхи впроваджених рекомендацій та перші результати юридичної клініки Черкаського національного університету після проведеного моніторингу її діяльності розповідає керівник громадської організації “Черкаський правозахисний центр” Тарас Щербатюк.

Апробація нового формату роботи Асоціації з юридичними клініками показала її ефективність та дієвість. Яскравим прикладом є робота юридичної клініки Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького, яка першою випробувала новий формат роботи. Впровадження Плану розвитку «дисциплінувало» юридичну клініку, а також дозволило поетапно реалізовувати надані рекомендації та виправляти існуючі недоліки.

Впізнаваність юридичної клініки

Після моніторингу, однією з проблем юридичної клініки визначили її недостатню впізнаваність: про роботу юридичної клініки знало досить мало черкащан, відповідно, це спричинило появу іншої проблеми – малу кількість клієнтів та практики для студентів.

Під час роботи за Планом розвитку, юридична клініка значно підвищила свою упізнаваність. Клініка провела роботу зі стейкхолдерами, розмістила інформацію в органах державної влади, університеті та ресурсах партнерів. Крім того, інформацію про роботу клініки розпочали активно поширювати на сторінці у соціальній мережі Instagram та сайті університету. Така інформаційна робота сприяла появі клієнтів у клініці та посилили кадровий потенціал (для представниці юридичної клініки призначено надбавку за важкі умови праці).

Правопрсвіта юридичної клініки

Наступною проблемою у роботі клініки була низька ефективність діяльності в сфері правопросвіти населення.

В межах реалізації Плану розвитку, юридична клініка провела якісну роботу у цьому напрямку:

  • з метою структурування своєї роботи, розроблено та прийнято План проведення правопросвітніх заходів на 2020 рік;
  • ведення журналу обліку заходів та рецензування;
  • регулярна робота зі студентами щодо підготовки правопросвітніх матеріалів;
  • домовленість з іншими навчальними закладами міста та органами влади про проведення просвітніх заходів на їх базі.

Також затверджено Положення про юридичну клініку, який відповідає вимогам Асоціації та анкету клієнта, що містить дані про кураторів, які здійснюють супроводження студентів, та зміст наданої консультації. Це допомагає підвищити ефективність роботи з клієнтами та здійснювати контроль за роботою студентів.

Навчання для студентів

Окрім цього,  юридична клініка значно покращила «бонусні» показники роботи зі студентами, які є такими собі софт-критеріями якості діяльності юридичної клініки. Так, на 2020 рік складено План проведення додаткових заходів з навчання для студентів, які працюють в юридичній клініці та проведена робота із  розрізнення видів наданої допомоги (правова інформація/ правова консультація).

Завдяки проведеній роботі, за моєю оцінкою, юридична клініка покращила не менш як десять індикаторів оцінювання, а це впевнений прогрес. Однак, клініка не зупиняється на досягнутому та активно працює над виправленням інших недоліків, а також продовжує самовдосконалюватися.

Результати юридичної клініки Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького свідчать про те, що нова форма робота досить продуктивна та спонукає застосовувати для інших юридичних клінік України.

Автор:

Тарас Щербатюк, керівник громадської організації “Черкаський правозахисний центр”

 

Перші успіхи юридичної клініки ЧНУ після моніторингу
X