Юридична клініка Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
Рік заснування юридичної клініки 2007 рік
Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ ЗВО без штату
Контактні дані юридичної клініки:

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2) телефон

3) електронна пошта

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах

5) відповідальна особа

бул. Шевченка, 81, корпус № 1, каб. 123, м. Черкаси
+38096 940 45 29
Kaf.iv.cpd@gmail.com, kulbashna@ukr.net
http://econom-law.cdu.edu.ua/?page_id=1107

Instagram: legalclinic

Кульбашна Олена Анатоліївна, керівник юридичної клініки
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 1. Викладачів-кураторів 7
48
Показники роботи юридичної клініки у 2016 році 1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової допомоги 18
б) юридичне консультування 46
в) підготовка правових несудових документів 5
г) підготовка процесуально-правових
документів
4
д) представництво інтересів в судах та інших органах
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі тощо)  6
б) інтерактивні заняття (практичне право / streetlaw)  12
в) дистанційнамедіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)  2
Галузі надання правової допомоги всі галузі, окрім кримінального та господарського права
Ведення обліку консультацій журнал обліку, паперовий архів
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти обов’язковий курс  “Основи юридичної клінічної практики”
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою студентів зараховується як практика
Юридична клініка Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
X