Юридична клініка “Довіра” Луганського державного університету внутрішніх справ імені Едуарда Дідоренка
Юридична клініка “Довіра” Луганського державного університету внутрішніх справ імені Едуарда Дідоренка
Рік заснування юридичної клініки 2022
Організаційно-правова форма юридичної клініки інший підрозділ ЗВО без штату
Контактні дані юридичної клініки:

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2) телефон

3) електронна пошта

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах

5) відповідальна особа

 

1. м. Івано-Франківськ, вул. Національної гвардії, будинок 3.

2. +38 050 695 8837
3. dovira@dnuvs.ukr.education
4. https://dnuvs.ukr.education/yurydychna-klinyka-dovira
5. Бутков Олег Ігоревич, керівник юридичної клініки
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 1. Викладачів-кураторів 5
2. Студентів 8
Показники роботи юридичної клініки у 2022 році 1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової допомоги 10
б) юридичне консультування 7
в) підготовка правових несудових документів 0
г) підготовка  процесуально-правових документів 0
д) представництво інтересів в судах та інших органах 0
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі тощо) 0
б) інтерактивні заняття (практичне право / streetlaw) 0
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо) 0
Галузі надання правової допомоги
Цивільне право, Сімейне право, Права внутрішньо переміщених осіб, Права дітей, Права громадських активістів, Запобігання корупції, Права споживачів
Ведення обліку консультацій
Паперовий журнал
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Курс за вибором студентів
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою студентів
У 2022-2023 н.р. юридична клініка не використовувалась як база практики
Юридична клініка “Довіра” Луганського державного університету внутрішніх справ імені Едуарда Дідоренка
X