Юридична клініка ДВНЗ Ужгородський національний університет
Рік заснування юридичної клініки 1998
Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ ВНЗ із штатом
Контактні дані юридичної клініки:

1)    адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2)    телефон

3)    електронна пошта

4)      сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах

5)    відповідальна особа (ПІБ, посада)

вул. Капітульна 26/23, м. Ужгород, Закарпатська обл.
2. +38 066 155 79 83
3.lawclinic@uzhnu.edu.ua

ivan.peresh@gmail.com;

 

4. https://legalclinics.in.ua/yurydychna-klinika-dvnz-uzhgorodskyj-natsionalnyj-universytet/
5. Переш Іван Євгенійович – директор юридичної клініки
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів станом на контрольний рік 1. Викладачів-кураторів 5
2. Студентів 20
Показники роботи юридичної клініки у контрольному році 1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової допомоги 41
б) юридичне консультування 153
в) підготовка правових несудових документів 49
г)       підготовка             процесуально-правових документів 53
д) представництво інтересів в судах та інших органах 4
2. Правова просвіта:
а)    публічні     виступи    (лекції,     презентації, зустрічі тощо) 23
б) інтерактивні заняття (практичне право / street law) 9
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо) 17
Галузі надання правової допомоги широке коло галузей, за виключенням таких:
кримінальне, кримінально-процесуальне
право
Ведення обліку консультацій журнал, паперовий та електронний архів.
Викладання       спецкурсу       юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом;

інше: Обов’язковий курс в межах дисципліни “Юридична деонтологія”

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою студентів зараховується як практика
Юридична клініка ДВНЗ Ужгородський національний університет
X