Юридична клініка “Феміда” Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ
Рік заснування юридичної клініки 2014
Організаційно-правова форма юридичної клініки інший підрозділ ЗВО без штату
Контактні дані юридичної клініки:

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2) телефон

3) електронна пошта

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах

5) відповідальна особа

вул. Національної Гвардії, 3, м. Івано-Франківськ, ІваноФранківська обл.
0342 – 52-32-00 (деканат)
juridicklinika@ukr.net
https://www.naiau.kiev.ua/yuridichni-kliniki

https://www.facebook.com/Juridicclinicafemida/

5. Данченко Катерина Михайлівна керівник юридичної клініки
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 1. Викладачів-кураторів 8
2. Студентів 42
Показники роботи юридичної клініки у контрольному році 1. Надання правової допомоги
а) надання інформації чи контактів щодо правової допомоги
б) юридичне консультування 20
в) підготовка правових несудових документів 5
г) підготовка  процесуально-правових документів
д) представництво інтересів в судах та інших органах
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі тощо) 12
б) інтерактивні заняття (практичне право / streetlaw) 13
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)
Галузі надання правової допомоги лише окремі галузі права, а саме: цивільне, земельне, господарське право
Ведення обліку консультацій журнал
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою студентів не розглядається як спосіб проходження практики
Юридична клініка “Феміда” Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ
X