Юридична клініка “Феміда” Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ
Рік заснування юридичної клініки 2014
Організаційно-правова форма юридичної клініки інший підрозділ ВНЗ без штату
Контактні дані юридичної клініки:

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2) телефон

3) електронна пошта

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах

5) відповідальна особа

вул. Національної Гвардії, 3, м. Івано-Франківськ, ІваноФранківська обл.
+380680669321
juridicklinika@ukr.net
https://www.naiau.kiev.ua/yuridichni-kliniki

https://www.facebook.com/Juridicclinicafemida/

старший викладач кафедри кримінальноправових дисциплін та ОРД Прикарпатського
факультету (м. Івано-Франківськ) НАВС  Данченко Катерина Михайлівна керівниця юридичної клініки
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 1. Викладачів-кураторів 9
2. Студентів 45
Показники роботи юридичної клініки у контрольному році 1. Надання правової допомоги
а) надання інформації чи контактів щодо правової допомоги 33
б) юридичне консультування 33
в) підготовка правових несудових документів 6
г) підготовка  процесуально-правових документів 2
д) представництво інтересів в судах та інших органах
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі тощо) 24
б) інтерактивні заняття (практичне право / streetlaw) 30
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо) 4
Галузі надання правової допомоги широке коло галузей, за виключенням таких:
митне право, екологічне право, аграрне
право
Ведення обліку консультацій журнал, паперовий архів, електронний архів
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою студентів не розглядається як спосіб проходження практики
Юридична клініка “Феміда” Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ
X