Юридична клініка Харківського національного університету внутрішніх справ
Рік заснування юридичної клініки 2006
Організаційно-правова форма юридичної клініки   інший підрозділ ВНЗ без штату
Контактні дані юридичної клініки:

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2) телефон

3) електронна пошта

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах

5) відповідальна особа

проспект Льва  Ландау, 27, м. Харків, 61080
+38 (057) 7398-800
Klinika.hnuvs@gmail.com
Вакулович Елла Валентинівна
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 1. Викладачів-кураторів 1
2. Студентів 5
Показники роботи юридичної клініки у 2016 році 1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової допомоги 18
б) юридичне консультування 90
в) підготовка правових несудових документів 3
г) підготовка  процесуально-правових документів 6
д) представництво інтересів в судах та інших органах
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі тощо) 4
б) інтерактивні заняття (практичне право / streetlaw) 2
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо) 3
Галузі надання правової допомоги широке коло галузей, за виключенням кримінального права та процесу
Ведення обліку консультацій паперовий архів, електронний архів
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою студентів зараховується як практика

 

Юридична клініка Харківського національного університету внутрішніх справ
X