Юридична клініка Центрально-українського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
Рік заснування юридичної клініки 2011
Організаційно-правова форма юридичної клініки інший підрозділ ВНЗ без штату
Контактні дані юридичної клініки:

1)    адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2)    телефон

3)    електронна пошта

4)    сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах

5)    відповідальна особа (ПІБ, посада)

вул. Шевченка.1, каб. 108 м. Кропивницький, Кіровоградська обл.
 –
kdpuklinika@gmail.com
https://www.cuspu.edu.ua/ua/storinky-pidrozdiliv-universytetu/yurydychna-klinika-kdpu/holovna-storinka-ur-klinika
Владимирова Валентина Іванівна, доцент кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів станом на контрольний рік 1. Викладачів-кураторів 10
2. Студентів 27
Показники роботи юридичної клініки у контрольному році (у тих рядках, що є показники, зазначте їх кількість, у яких показники відсутні – залиште пустими) 1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової допомоги 432
б) юридичне консультування 125
в) підготовка правових несудових документів 30
г) підготовка процесуально-правових документів 50
д) представництво інтересів в судах та інших органах
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі тощо) 50
б) інтерактивні заняття (практичне право / street law) 80
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо) 25
Галузі надання правової допомоги широке коло галузей, за виключенням кримінального права
Ведення обліку консультацій журнал; паперовий архів; електронний архів;
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти обов’язковий курс “Організація діяльності Юридичної клініки”
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою студентів зараховується як практика
Юридична клініка Центрально-українського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
X