Юридична клініка Національного транспортного університету
Рік заснування юридичної клініки 2011
Організаційно-правова      форма       юридичної клініки інший підрозділ ВНЗ без штату
Контактні дані юридичної клініки:

1)    адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2)    телефон

3)    електронна пошта

4)     сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах

5)    відповідальна особа (ПІБ, посада)

1. Київ, вул. Суворова 1, кабінет 255 2.-

3.    lawclinicntu@ukr.net

4.                            http://lawclinicntu.wix.com/university- landing-p

5.         Дмитрук    Валерій    Сергійович,    голова юридичної клініки.

Напрями діяльності та форми надання правової допомоги 1.    Надання              правової              допомоги: консультування; підготовка правових несудових           документів;           підготовка процесуально-правових                 документів; представництво інтересів в судах та інших органах

2.    Правова просвіта

Галузі надання правової допомоги всі галузі, окрім кримінального права
Наявність спеціалізації у наданні правової допомоги спеціалізації немає
Середня річна кількість консультацій 25
Ведення обліку консультацій журнал; електронний архів
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом
Чи є юридична клініка базою практики ні
Види практики, які проходять студенти в юридичній клініці
Чи     зараховується     робота     в     клініці,     як проходження практики ні
Кількість залучених викладачів та студентів 1.    Викладачів-кураторів: 5

2.    Студентів: 11

Юридична клініка Національного транспортного університету