Юридична клініка “Захист та справедливість” Національного університету біоресурсів і природокористування України
Рік заснування юридичної клініки 2008
Організаційно-правова форма юридичної клініки  структурний підрозділ ЗВО із штатом
Контактні дані юридичної клініки:

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2) телефон

3) електронна пошта

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах

5) відповідальна особа

вул. Васильківська, 17, м. Київ
(044)259-97-25; (095)748-84-07; (050)984-69-52
Law_clinic_77@gmail.com
htts://nubip.edu.ua/node/1061/8

https://www.facebook.com/lawclinicNUBiPUkraine/

Кідалов Сергій Олександрович, керівник юридичної клініки
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 1. Викладачів 4
2. Студентів 36
Показники роботи юридичної клініки у 2017 році 1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової допомоги 27
б) юридичне консультування 150
в) підготовка правових несудових документів 6
г) підготовка  процесуально-правових документів 27
д) представництво інтересів в судах та інших органах 2
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі тощо) 18
б) інтерактивні заняття (практичне право / streetlaw) 2
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)
Галузі надання правової допомоги лише окремі галузі права, а саме: цивільне право і процес; адміністративне право і процес
Ведення обліку консультацій журнал; елетронний архів
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою студентів зараховується як практика
Юридична клініка “Захист та справедливість” Національного університету біоресурсів і природокористування України
X