Юридична клініка Національного університету «Одеська юридична академія»
Рік заснування юридичної клініки 22 лютого 1998 року
Організаційно-правова форма юридичної клініки

(один з варіантів)

а) структурний підрозділ ВНЗ із штатом;
Контактні дані юридичної клініки:

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2) телефон

3) електронна пошта

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах

5) відповідальна особа (ПІБ, посада)

1. 65009 м. Одеса, вул. Черняховського, 2
2. (048) 777-27-61
3. lawclinic@onua.edu.ua
4. https//www.instagram.com/law_clinic, https//www.facebook.com/lawclinic.onua.edu.ua

https://onua.edu.ua/ua/legal-clinic-ukr

5. Шишацька Юлія Олегівна
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 1. Викладачів-кураторів 7
2. Студентів 868
Показники роботи юридичної клініки у 2019 році

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової допомоги 4710
б) юридичне консультування 4508
в) підготовка правових несудових документів 257
г) підготовка  процесуально-правових документів 1073
д) представництво інтересів в судах та інших органах 52
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі тощо) 67
б) інтерактивні заняття (практичне право / streetlaw) 73
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо) 302
3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце):
Надання первинної правової допомоги нотаріусами 409
Робоча группа з захисту прав моряків 141
Надання первинної правової допомоги приватними виконавцями 20
Галузі надання правової допомоги

(зазначте один з варіантів (а, б, в), а також (г) за наявності)

б) широке коло галузей, за виключенням таких:

питань пов’язаних з підприємницькою чи іншою діяльністю з метою отримання прибутку, здійснення захисту від кримінального обвинувачення та у справах про адміністративні правопорушення, а також у разі наявності різного роду обмежень на надання такої допомоги у  чинному законодавстві України.

 

Ведення обліку консультацій а) журнал;

в)  електронний архів;

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти

(один з варіантів)

в) заняття поза навчальним планом;
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою студентів а) зараховується як практика;
Юридична клініка Національного університету «Одеська юридична академія»
Scroll Up
X