Юридична клініка “Pro bono” Національного університету “Острозька академія”
Рік заснування юридичної клініки 2000
Організаційно-правова      форма       юридичної клініки структурний підрозділ ЗВО із штатом
Контактні дані юридичної клініки:

1)    адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2)    телефон

3)    електронна пошта

4)     сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах

5)    відповідальна особа (ПІБ, посада)

вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська обл.

+38 03654 2 20 76, +38 097 140 93 51

 oa.probono@gmail.com

http://www.oa.edu.ua/ua/studentbody

https://www.facebook.com/legalclinic.probono.nuoa/

Хмарук Юлія Миколаївна, керівник юридичної клініки

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів станом на контрольний рік 1. Викладачів-кураторів 2
2. Студентів 32
Показники роботи юридичної клініки у контрольному році 1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової допомоги 5
б) юридичне консультування 16
в) підготовка правових несудових документів 4
г)       підготовка             процесуально-правових документів 2
д) представництво інтересів в судах та інших органах
2. Правова просвіта:
а)    публічні     виступи    (лекції,     презентації, зустрічі тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / street law) 14
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо) 1
Галузі надання правової допомоги лише окремі галузі права, а саме:

цивільне, земельне, сімейне, спадкове, податкове, житлове, конституційне, право соціального захисту та забезпечення, права людини, адміністративне право

Ведення обліку консультацій журнал; електронний архів, паперовий архів
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти курс за вибором студентів “Юридична практика”
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою студентів зараховується як практика
Юридична клініка “Pro bono” Національного університету “Острозька академія”
X