Юридична клініка “Pro bono” Національного університету “Острозька академія”
Рік заснування юридичної клініки 2000
Організаційно-правова      форма       юридичної клініки структурний підрозділ ВНЗ із штатом
Контактні дані юридичної клініки:

1)    адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2)    телефон

3)    електронна пошта

4)     сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах

5)    відповідальна особа (ПІБ, посада)

вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська обл.

+38 03654 2 20 76, +38 097 140 93 51

 oa.probono@gmail.com

http://www.oa.edu.ua/ua/studentbody

https://www.facebook.com/legalclinic.probono.nuoa/

Хмарук Юлія Миколаївна, керівниця юридичної клініки

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів станом на контрольний рік 1. Викладачів-кураторів 2
2. Студентів 35
Показники роботи юридичної клініки у контрольному році 1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової допомоги 4
б) юридичне консультування 57
в) підготовка правових несудових документів 6
г)       підготовка             процесуально-правових документів 4
д) представництво інтересів в судах та інших органах
2. Правова просвіта:
а)    публічні     виступи    (лекції,     презентації, зустрічі тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / street law) 25
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо) 15
Галузі надання правової допомоги широке коло галузей, за виключенням таких:
кримінальне та кримінально-процесуальне
право
Ведення обліку консультацій журнал; електронний архів, паперовий архів
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти обов’язковий курс: «Основи юридичної
практики»
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою студентів зараховується як практика
Юридична клініка “Pro bono” Національного університету “Острозька академія”
Scroll Up
X