Юридичнa клінікa “Центр правового захисту” Київського національного торговельно-економічного університету
Рік заснування юридичної клініки 2012
Організаційно-правова форма юридичної клініки інший підрозділ ЗВО без штату
Контактні дані юридичної клініки:

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2) телефон

3) електронна пошта

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах

5) відповідальна особа (ПІБ, посада)

1. 02156, м.Київ, вул. Кіото 19
2. 066-481-74-62
3. alkorolkov@ukr.net
4.https://www.knteu.kiev.ua/blog/read?n=JUridichna%20klinika%20Centr%20pravovogo%20zakhistu&uk
5. Корольков Олексій Валерійович
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 1. Викладачів-кураторів 3
2. Студентів 20
Показники роботи юридичної клініки у 2016 році 1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової допомоги 28
б) юридичне консультування 63
в) підготовка правових несудових документів 5
г) підготовка  процесуально-правових документів 15
д) представництво інтересів в судах та інших органах
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі тощо) 20
б) інтерактивні заняття (практичне право / streetlaw)
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)
3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце):
Школа практикуючого юриста 15
Галузі надання правової допомоги широке коло галузей, за виключенням кримінального права
Ведення обліку консультацій електронний архів
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою студентів не розглядається як спосіб проходження практики
Юридичнa клінікa “Центр правового захисту” Київського національного торговельно-економічного університету
X