Юридична клініка “Захист” навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ
Рік заснування юридичної клініки 2011
Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ ЗВО без штату
Контактні дані юридичної клініки:

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2) телефон

3) електронна пошта

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах

5) відповідальна особа

Площа Солом’янська, 1, м. Київ
0983480020, 0677803758
tsiyprik@ukr.net, navs.zahyst.legalclinic@gmail.com
https://nni1.naiau.kiev.ua/yuridichna-klinika/ https://www.facebook.com/kliniczahist/
5. Цюприк Наталія Олександрівна, старший науковий співробітник
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 1. Викладачів 7
2. Студентів 34
Показники роботи юридичної клініки у 2016 році 1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової допомоги 17
б) юридичне консультування
в) підготовка правових несудових документів 2
г) підготовка  процесуально-правових документів 1
д) представництво інтересів в судах та інших органах
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі тощо) 82
б) інтерактивні заняття (практичне право / streetlaw)
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)
Галузі надання правової допомоги лише окремі галузі права, а саме: цивільне право, адміністративне право
Ведення обліку консультацій журнал
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою студентів не розглядається як спосіб проходження практики
Юридична клініка “Захист” навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ
X