Агенти  ̶0̶0̶7̶  медіації: їхні успіхи та здобутки у роботі над проєктом

 «У мене є мрія…»

Мартін Лютер Кінг

Цитата, яка надихнула ідейницю та за сумісництвом натхненницю проєкту, Лідію Нестеренко на підготовку проєктної заявки в межах оголошеного, Асоціацією юридичних клінік України, конкурсу ініціатив регіонального розвитку.

Діяльність юридичної клініки юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича свідчить про зростання кількості спорів, що носять характер «медіабельних», однак практика зовсім інша. Так, на перший погляд «медіабельний» спір, перетворюється в «немедіабельний» лише з позицій нерозуміння клієнтами сутності медіації та невмінням студентами-консультантами донести переваги медіації та переконати клієнта у її дієвості.

Асоціація.

Вищезазначена тенденція і породила мету проєкту:

  • навчити студентів та викладачів юридичних клінік базовим основам медіації;
  • створити та розвинути на базі юридичних клінік регіональну мережу агентів популяризації медіації;
  • налагодити горизонтальну співпрацю юридичних клінік, а також співпрацю юридичних клінік з медіаційними, правозахисними громадськими організаціями та професійними медіаторами.

Виконавці проєкту:

Активності за проєктом розпочалися з організаційної зустрічі на базі юридичної клініки Університету Короля Данила (м. Івано-Франківськ), під час якої було узгоджено «дорожню карту» проєкту.

Відмітимо, що дана зустріч – це крок, як до регіонального мережування так і до взаємної підтримки юридичних клінік. Обмін кращими практиками організації діяльності юридичних клінік, порадами щодо застосування інструментів кризового та PR-менеджменту, нетворкінг є шляхом до професійного розвитку та вдосконалення.

Окремої уваги заслуговує організоване командою проєкту дослідження рівня правової та медіаційної обізнаності населення Чернівецької та Івано-Франківської областей.

Під час узгодження програми та методики опитування використовувався позитивний досвід проведення соціологічних опитувань студентами-консультантами юридичної клініки «Феміда» Прикарпатського факультету НАВС.

«Фішками» проведення успішного опитування, поділилася керівниця юридичної клініки «Феміда» Катерина Данченко-Нагорняк:

  • люди цінують свій час, тому опитування не повинне містити багато запитань;
  • питання повинні бути зрозумілими для респондента;
  • побудова питань повинна відповідати меті опитування, результати якого розкриватимуть «повну» картину предмета дослідження.

Задля охоплення більшої кількості респондентів, залучення до проєкту студентів-консультантів юридичних клініки, об’єктивності результатів, використовувалося анкетування (листи-опитування) та онлайн-опитування, яке доступне за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1Cjbj Aw4 MANdvD b7r L94uSum1yRkJ12E82RCkMxCTpCw/edit

 їхні успіхи та здобутки у роботі над проєктом

Перші проміжні результати дослідження були презентовані під час наступної зустрічі виконавців та учасників проекту (м. Івано-Франківськ).

Трохи статистики:

67 % опитаних знають про діяльність юридичних клінік;

54 % опитаних НЕ знають, що таке медіація;

52 % опитаних бажають вирішити спір без звернення до суду;

ТОП-три сфери, з проблемами в яких найчастіше зустрічаються респонденти: сімейні, фінансові та соціальні.

Аналіз одержаних результатів свідчить про те, що перед юридичними клініками відкриваються «нові» сегменти для правопросвіти, надання безоплатної правової допомоги та медіації.

їхні успіхи та здобутки у роботі над проєктом

Якщо описати враження студентів-консультантів, що були залучені до проекту у двох словах: цікаво і водночас складно, перш за все комунікувати.

«Важко розказувати людям про медіацію, коли у них мало часу та витримки. З отриманням нового досвіду, зрозуміла, що необхідно провадити правопросвітню роботу серед населення для того щоб уникнути правового нігілізму, адже для роз’яснення суті медіації, люди мають хоча б частково володіти знаннями у правовій сфері. Загалом цікавий досвід, який штовхає на подальшу правову роботу у сфері медіації», – зазначила студентка-консультантка юридичної клініки «Феміда»Степанія Луцак.

А ось і деякі відеороботи студентів-консультантів з проведення опитування:

Дослідження триває як і сам проєкт.

Команда проєкту активно працює в напрямку налагодження співпраці з франківськими «медіаторами», підготовки для студентів та викладачів юридичних клінік, залучених до проекту тренінгів з базових навичок медіації, задля розвитку на основі даних юридичних клінік регіональної мережі агентів популяризації медіації, яка базує свою діяльність на цінностях, принципах, практиках відновного підходу до вирішення спорів.

Асоціація.

2020 обіцяє бути насиченим на події та результати, отож слідкуйте за проектом; хештег: #ЮК_агенти_медіації

«Медіація – це не лише про мрію, це про стиль життя», – підсумувала керівниця проекту Лідія Нестеренко.

Проведені заходи та опитування є частиною регіональної ініціативи “Юридичні клініки – агенти популяризації медіації як способу вирішення спорів”, яка впроваджується юридичною клінікою юридичного факультету ЧНУ імені Ю.Федьковича у партнерстві з юридичною клінікою Університету Короля Данила, юридичною клінікою “Феміда” ПФ НАВС та юридичною клінікою ПНУ ім. В. Стефаника, в межах проєкту “Розвиток регіонального лідерства та усталення моделі координації Асоціації юридичних клінік України”, що здійснюється Асоціацією юридичних клінік України за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.

Матеріал підготували Лідія Нестеренко та Ірина Романюк

Агенти ̶0̶0̶7̶ медіації: їхні успіхи та здобутки у роботі над проєктом
Scroll Up
X