Закордонний досвід та українські перспективи побудови антикорупційного комплаєнсу в ЗВО: аналітичне дослідження
Закордонний досвід та українські перспективи побудови антикорупційного комплаєнсу в ЗВО: аналітичне дослідження

Корупція – це глобальна проблема, яка впливає на багато сфер життя та може підірвати довіру та принципи справедливості в суспільстві. Вона пронизує різні сфери життя, від політики до бізнесу, й сьогодні є серйозним викликом для сфери освіти. Університети відіграють ключову роль у формуванні цінностей та етичних принципів, на які орієнтуватимуться майбутні покоління. Тому важливо, щоб вони впроваджували антикорупційні політики  та дотримувалися принципів доброчесності. Це допоможе зберегти довіру до університетів і сприяти розвитку культури прозорості та відповідальності серед студентів та академічної спільноти. 

Однією з ознак здорового університету є його спроможність активно запобігати протиправній поведінці, ефективно виявляти й усувати таку поведінку. Тому в закладах вищої освіти повинна бути укорінена сильна культура комплаєнсу та етичні стандарти, а також діяли ефективні системи управління. Це допоможе ЗВО не просто мінімізувати протиправну поведінку, але й суттєво підвищити ефективність та якість своїх послуг.

Кожен університет повинен розробити свій власний план дій для боротьби з корупцією, враховуючи свої потреби та пріоритети. При цьому важливо використовувати досвід іноземних університетів. В межах проєкту АЮКУ «Антикорупційний комплаєнс у вищій освіті: іноземний досвід та національна практика» експерти дослідили антикорупційні практики іноземних університетів і на їх основі сформулювали рекомендації, які допоможуть українським закладам вищої освіти побудувати свою систему комплаєнсу. 

Завантажити аналітичне дослідження

Завантажити англомовну версію дослідження 

Аналітичне дослідження спирається на міжнародні стандарти у визначенні корупції та практики створення системи комплаєнсу, містить аналіз підходів іноземних університетів до впровадження принципів доброчесності на різних рівнях, а також рекомендації щодо адаптації цих практик в українських ЗВО. 

Практики та рекомендації, описані в цьому дослідженні, організовано в таких розділах: 

  • Організаційна структура 
  • Оцінка ризиків, збір інформації та моінторинг 
  • Стандарти та санкції за порушення правил 
  • Навчання, трененіги та підвищення обізнаності 
  • Оптимізація процесів 
  • Академічна доброчесність 

Кожен розділ містить приклади з університетів усього світу. Однак це лише «інгредієнти», а не готовий рецепт для успішної побудови системи антикорупційного комплаєнсу. Кожен ЗВО повинен адаптувати їх до власної ситуації та існуючих реалій. 

Побудова доброчесного університету вимагає постійної та системної роботи, а не одноразових заходів. Тільки такий підхід допоможе створити етичну інституцію, якою можуть пишатися всі її члени – викладачі, працівники та студенти.

 

Дослідження антикорупційних практик іноземних закладів вищої освіти здійснене в межах проєкту Асоціації юридичних клінік України «Антикорупційний комплаєнс у вищій освіті: закордонний досвід і національна практика», що реалізується за підтримки Проєкту USAID «ВзаємоДія». 

Ця публікація стала можливою завдяки підтримці американського народу через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID). Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю Асоціації юридичних клінік України і не обов’язково відображає погляди USAID чи уряду Сполучених Штатів. 

Закордонний досвід та українські перспективи побудови антикорупційного комплаєнсу в ЗВО: аналітичне дослідження
X